Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre og tidligere indsats for børn og familier med handicap

22.09.2014
Hvert år samarbejder Socialforvaltningen med 2.500 børn og unge med handicap og deres familier. Der er nu for første gang udarbejdet en...

...overordnet strategi for det arbejde, som skal sikre en både bedre og tidligere hjælp.

Målet er at børn og unge med handicap og deres familier oplever øget livskvalitet og større selvhjulpenhed.

Socialudvalget har på sit møde 17.september tiltrådt den nye strategi. Strategien skal nu behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen. Herefter skal alle de aktiviteter og indsatser, der beskrives i strategien, føres ud i livet og gøre en forskel for børn og unge med handicap og  deres familier.

Fem fokusområder

Strategien har fem fokusområder, der skal sikre udviklingen af området og sætte retningen for forvaltningens samarbejde med børn og unge med handicap og deres familier.

Fokusområderne er:

  1. Tidlig indsats i forhold til børn og unge med handicap og deres familier
  2. God overgang til voksenlivet for unge med handicap
  3. Udvikling og kvalificering af Københavns Kommunes tilbudsvifte
  4. Styrkede rammer for samarbejde mellem Handicapcenter København og Center for Børn med Handicap
  5. Bedre myndighedsarbejde i Handicapcenter København

Under hvert fokusområde er der en række konkrete aktiviteter.

Den nye strategi henvender sig til politikere, borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere i Socialforvaltningen og andre forvaltninger.

Læs strategien

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.