Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre kontrol af kvalitet på bosteder

24.04.2013
Socialforvaltningen vil have bedre værktøjer til at sikre kvaliteten på private bosteder for voksne med særlige behov.

Udvalget besluttede derfor på sidste møde at undersøge, hvordan man kan indføre akkreditering på bostederne. 

Akkreditering betyder, at man vedtager en række kvalitetsstandarder, og får en ekstern part til at kontrollere, at man lever op til dem. Københavns kommune har indført akkreditering på  kommunens egne bosteder for voksne med særlige behov. Det er altså en lignende ordning, man nu overvejer for de private bosteder, som kommunen køber pladser hos.

Hvis man indfører modellen, vil det sige, at kommunen vil stille som betingelse, at de private bosteder er akkrediterede, for at man vil placere borgere hos dem.

Forslaget, der blev vedtaget på udvalgsmødet den 22. april, er stillet af Socialdemokraterne.

Forvaltningen skal senest juni 2013 fremlægge en strategi og en tidsplan samt eventuelle økonomiske konsekvenser for indførelse af en akkrediteringsmodel.

Se medlemsforslag om om akkreditering og kvalitetsmodel