Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre hjælp til voldsramte kvinder og kriseramte borgere

16.08.2013
Socialudvalget har vedtaget en strategi, der skal styrke indsatsen over for voldsramte kvinder og kriseramte borgere.

I dag er en stor del af indsatsen for voldsramte kvinder og kriseramte borgere koncentreret på krisecentrene. Den nye strategi skal bidrage til at borgerne i højere grad kan støttes i eget hjem og i mindre grad gennem et midlertidigt ophold på et krisecenter. Det skal overordnet ske ved at man: 
 

-Styrker den tidlige indsats i borgerens hjem, for i højere grad at forhindre udvikling af vold eller anden krisesituation 

-Intensiverer og kvalificerer indsatsen under opholdet på krisecentret for at forkorte den tid, borgerne er på centret. 

Strategien understøtter en udvikling i Socialforvaltningen, hvor man søger at styrke indsatsen i hjemmet frem for støtte i form af botilbud. Der er evidens blandt andet fra hjemløseområdet for, at borgerne bliver hjulpet bedre, når støtten gives i eget hjem.

Københavns Kommune har i dag landets højeste antal krisecenterpladser pr. indbygger. Samtidig opholder de københavnske voldsramte kvinder og kriseramte borgere sig lang tid på krisecentrene sammenlignet med københavnere på andre krisecentre.

Årligt har knap 700 voksne københavnere behov for i en kortere eller længere periode at være på et krisecenter. Langt de fleste har børn med, og årligt er mere end 500 københavnske børn på krisecenter. 

Om strategien ”Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere ” angiver retningen for udvikling af indsatsen overfor voldsramte kvinder og kriseramte borgere i perioden 2014-2017. Strategien er udviklet i samarbejde med de ledere og medarbejdere, der møder voldsramte kvinder og kriseramte borgere i deres hverdag. Endvidere har en række eksterne interessenter bidraget med perspektiver til strategien. Det er første gang, der udarbejdes en sådan strategi. 

Læs indstillingen til Socialudvalget om strategien her