Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre hjælp til københavnere med misbrug

11.06.2015
  • flaske
Alt for få københavnere får hjælp til at komme ud af deres misbrug. Derfor omlægger Socialudvalget kommunens misbrugsbehandling.

7-8.000 københavnere har i dag et misbrug af heroin, kokain, hash eller andre stoffer, og ca. 19.000 københavnere har et misbrug af alkohol. 

Under halvdelen af københavnerne med et stofmisbrug og kun 2.000 af københavnerne med et alkoholmisbrug er i dag i behandling. Samtidig har misbrugsmønsteret ændret sig de seneste år – fra heroin mod mere hash og kokain.

Derfor har Socialudvalget besluttet at lave grundlæggende om på kommunens misbrugsbehandling. 

Ambitionen er at skabe et mere tidssvarende behandlingssystem, hvor københavnere med misbrug kan komme hurtigere i behandling og få en række nye behandlingstilbud. Det skal hjælpe flere borgere med at kvitte eller reducere deres misbrug, forbedre deres livskvalitet og mindske de skader, misbruget kan give.

Omlægningen er lavet på grundlag af en omfattende inddragelse af både brugere, medarbejdere, samarbejdsparter og interessenter på området.

Med omlægningen samler Socialudvalget en række af de små enheder, der i dag findes på området, i ét behandlingscenter, der får enheder i tre områder af byen. Samtidig gør man det lettere at komme i behandling.

Fx indfører man:

  • Mere straksbehandling: Borgerne kan komme ind fra gaden og gå i gang med behandlingen med det samme uden at skulle igennem et tungt bureaukratisk forløb først.
  • En indgang: Borgere, der både har et alkohol- og et stofmisbrug, kan nu få behandling ét sted. Tidligere har det været to forskellige systemer.
  • Større indflydelse: Borgerne får langt større indflydelse på, hvilken behandling de skal have. Det er vigtigt, fordi det styrker motivationen for at blive i behandling. 
  • Anonym rådgivning: Det bliver lettere for borgerne at få anonym rådgivning for stofmisbrug. Det gør det mindre stigmatiserende for mange at søge hjælp.
  • Opsøgende behandling: Borgere, der ikke selv har ressourcer til at opsøge hjælp, får mere hjælp, der hvor de er. Det gælder fx borgere, der både har en psykisk lidelse og et misbrug.

Omlægningen træder i kraft 1.1.2016 (omlægningen får dog først praktisk effekt 1. februar 2016).
Socialforvaltningen vil i de kommende måneder fortsætte med at inddrage brugere og interessenter i arbejdet med at udvikle den nye misbrugsbehandling.

Kontaktinformation, hvis du ønsker alkoholbehandling

Kontaktinformation, hvis du ønsker stofbehandling

(Nyheden er opdateret 11-05-2016)

Kontakt

+45 26 37 02 78