Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre fremkommelighed på Dybbølsbro i sigte

23.06.2016
Det er i forvejen trangt med pladsen for cyklende og gående på Dybbølsbro, derfor skal Dybbølsbro udvides i fremtiden.

Mange tusind mennesker benytter sig dagligt af Dybbølsbro som transportvej, når de på cykel eller til fods krydser de mange spor på baneterrænet i Indre København. Særligt i myldretiderne er pladsen trang for både cyklende og gående, og i takt med at der bliver flere og flere københavnere, og at den kommende IKEA i området med al sandsynlighed vil trække tusindvis af folk til sig dagligt, skal Dybbølsbro udvides.

Et af forslagene er en sammenbygning af de to broer. Ved at udfylde det ti meter brede hul mellem de to broer i deres nuværende form kan der, sammen med den eksisterende stibro, skabes plads til fodgængerareal, en dobbeltrettet cykelsti og cykelparkering. Den løsning ser teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) gerne blive til virkelighed:

- Vi har et mål om, at 50 pct. af københavnerne tager cyklen til arbejde og studie dagligt i 2025, og hvis vi skal i mål med sådan en vision, så skal vi sørge for, at forholdene egner sig til, at københavnerne vælger cyklen. Ved at bygge de to broer sammen har vi kapacitet til at rumme både københavnere og pendlere på cykel og til fods i fremtiden, siger Morten Kabell.

Den fremlagte løsning koster 59 millioner kroner, hvor en fortsættelse af Cykelslangen stod i 123 millioner kroner. To andre forslag er også lagt frem for politikerne, men ingen af disse var fremtidssikrede i forhold til tilvækst i daglige brugere.

Skal projektet føres ud i livet, kræver det, at der findes finansiering i forbindelse med kommunens årlige budgetforhandlinger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.