Arkivnyhed - kan være forældet

Bedre behandling af sager om børn med handicap

24.04.2013
Socialudvalget vil styrke behandlingen af sager om børn med handicap og forbedre arbejdsmiljøet for sagsbehandlerne, der håndterer sagerne.

Baggrunden for initiativerne er, at en gruppe forældre til børn med handicap har oplevet manglende rådgivning og inddragelse, for lange sagsbehandlingstider og uoverkommelige dokumentationskrav. Samtidig har Arbejdstilsynet kritiseret arbejdsmiljøet i Handicapcentret.   

Sagsbehandlingen skal styrkes ved at forbedre dialogen med børnenes forældre og ved at skabe en mere helhedsorienteret tilgang til sagerne. Konkret skal forbedringerne ske med 10 indsatser. Blandt de vigtigste er: 

  1. Et familiehus, hvor forældre til børn med handicap kan få kurser og rådgivning om håndtering af støttemuligheder og sagsbehandling.  
  2. En ordning med koordinerende sagsbehandlere, der kan hjælpe forældre til børn med handicap med at finde rundt i kommunens centre og støttemuligheder. Forvaltningen skal inden sommerferien udarbejde et koncept for ordningen.  
  3. Kompetenceudvikling af handicapcentrets ansatte, så de bliver bedre til at tale med og forstå borgerne. Forløbet bliver begyndt før sommerferien og kører resten af 2013 

Nogle af de ti tiltag bliver startet allerede i år og kan finansieres indenfor det eksisterende budget. De tre fremhævede tiltag – familiehus, koordinerende sagsbehandlere og kompetenceudvikling vil koste omkring 10 mio. kr. om året og vil indgå som budgetønsker i kommunens samlede budgetforhandlinger i efteråret 2013.  

Arbejdsmiljøet skal styrkes gennem en række konkrete initiativer – blandt andet ny organisering og styrkelse af lederne.   

Se indstilling om handleplan på børnehandicapområdet