Arkivnyhed - kan være forældet

Badevandskvaliteten udfordrer Valby Strandpark

22.12.2015
Københavns Kommune har i forbindelse med forundersøgelser til den ønskede strand i Valbyparken fået undersøgt badevandskvaliteten på stedet

Konklusionen fra rådgivningsinstituttet DHI er, at vandet er så forurenet med e-coli bakterier, at det ikke vil være muligt at opnå en tilstrækkelig god badevandskvalitet inden 2018, hvor stranden i Valbyparken skulle stå klar. 
 
Projektet er finansieret af R98 fonden, som har tilkendegivet at ville donere 23 mio. kr. til etablering af stranden i Valbyparken under forudsætning af, at man kunne opnå den gode badevandskvalitet. 
 
”Vi har aftalt at mødes med R98 fonden i det nye år for at drøfte nærmere, hvordan vi kan komme videre med projektet,” oplyser serviceområdechef Anders Møller fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 
 
Problemet er udledningen af spildevand til hhv. Gåsebækrenden og Harrestrup Å. Forventningen var, at den renovering, som kommunen allerede har sat i gang på fire delstrækninger af Harrestrup Å, ville kunne forbedre vandkvaliteten tilstrækkeligt. Men DHI-rapporten viser, at hvis der skal opnås god badevandskvalitet, så kræver det en samlet renovering af hele Harrestrup Å, hvor alle overløb til åen afkobles. 
 
Der er generelt i København et stort ønske om flere badesteder, hvorfor kommunen arbejder på at finde frem til egnede steder i Københavns Havn, hvor der kan opnås en tilstrækkelig god badevandskvalitet. Der er dog mange steder, hvor det ikke er muligt. 
Kommunen anbefaler derfor, at man holder sig til at bade de steder, som er udpeget til badezoner. Her er badevandskvaliteten generelt rigtig god, og de få gange om året, hvor der sker en forurening, bliver de badende varslet. Man kan således trygt bade på kommunens udpegede badesteder.

Valbyparken er ikke et sted, hvor kommunen kan anbefale, at man bader, og på baggrund af undersøgelsen fra DHI har kommunen kontaktet den surfklub, som går i vandet i området, og opfordret klubben til at indskærpe over for sine medlemmer, at Valbyparken ikke har god badevandskvalitet. Forvaltningen vil desuden sørge for opslag på plakatsøjlerne ved Valbyparkens indgange. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.