Arkivnyhed - kan være forældet

Babyboom får København til at vokse

16.03.2017
En ny befolkningsprognose viser, at København bliver ved med at vokse.

København nåede en milepæl i 2016, da byen rundede 600.000 indbyggere. Befolkningsvæksten fortsætter imidlertid i 2017, hvor København forventes at vokse med over 10.000 nye københavnere. Det viser en ny befolkningsprognose, som slår fast, at befolkningstilvæksten bliver ved. Frem mod 2030 forventes 110.000 flere københavnere – en vækst på næsten 20 procent.  Befolkningstilvæksten skyldes især, at der bliver født markant flere børn i København. 

”Det er dejligt, at København bliver ved med at have vokseværk og at københavnerne får flere børn. Jeg læser det, som at København må være en dejlig by at bo i og at få børn i,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Han peger på, at boligbyggeriet følger med. Sidste år stod 4.300 nye boliger klar i København – formentlig det største antal på et enkelt år siden Anden Verdenskrig og den store aktivitet ventes at fortsætte. 

En af de vigtigste årsager til at byen vokser er, at der fødes stadig flere børn. Sidste år blev der født 10.091 børn i København, hvilket er en stigning på over 500 børn i forhold til 2015, hvor der blev født 9.568 børn.

De mange nyfødte københavnere skyldes, at der bliver flere og flere københavnske kvinder i den fødedygtige alder. Og at kvinderne får flere børn. Fertiliteten – antal børn per fødedygtig kvinde - steg fra 1,54 i 2015 til 1,63 i 2016. Det er især kvinder med etnisk dansk oprindelse, som får flere børn – fertiliteten for kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund er de senere år faldet en anelse, så den nu ligger under de etnisk danske kvinder.   

Den anden store årsag til at København vokser er, at der kommer et stort antal tilflyttere til byen fra udlandet. Af den samlede befolkningsvækst på ca. 11.000 i 2016 var 4.446 tilflyttere fra udlandet. Samlet er der siden 2007 kommet ca. 35.000 nye internationale københavnere. Det er især tilflyttere fra lande som USA, Italien og Tyskland, som bidrager til væksten.    

Prognosen viser også, at der forventes større forandringer i befolkningsvæksten frem mod 2030.

De seneste år har der været en tendens til, at der flytter flere fra København til resten af Danmark end der flytter til fra landets øvrige kommuner. Den udvikling ventes at fortsætte. Fremover ventes antallet af fraflyttere til det øvrige Danmark at stige mere end antallet af tilflyttere fra andre kommuner i Danmark. Men den tendens bliver altså mere end opvejet af et solidt fødselsoverskud og indvandring fra udlandet.    

København Kommunes befolkningsprognose bliver udarbejdet en gang årligt. Prognosen fra 2017 forløber over en periode på 15 år.

For mere information:

Kontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, telefon +31 47 94 97

FAKTA

- Fertiliteten afspejler hvor mange børn, der fødes pr. kvinde i den fødedygtige alder. Dvs. givet årets fødsler vil en københavnsk kvinde få 1,63 børn i løbet af livet.

- Hos københavnske kvinder med dansk baggrund er fertiliteten steget fra 1.563 i 2014 til 1.710 i 2016. Fertiliteten hos indvandrerkvinder med vestlig baggrund er også steget en smule, fra 1.268 i 2014 til 1.299 i 2016. Fertiliteten hos indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund faldt fra 1.829 i 2014 til 1.660 i 2016.

- Kommunen forventer, at fertiliteten og fødselsoverskuddet vil stige markant frem mod 2030.

- De historiske fakta er baseret på beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Befolkningsprognosen er baseret på data fra Københavns Kommunes folkeregister.  

FAKTA OM BOLIGUDVIKLING

- I 2016 blev der færdiggjort 4.300 nye boliger i København og de kommende to år er der yderligere 10.000 nye boliger på vej. Det er et rekordhøjt antal nye boliger – formodentligt det højeste antal siden anden verdenskrig. 

- Københavns Kommune vurderer, at der er behov for op til 45.000 nye boliger i København frem mod 2027 - hvilket svarer til 3.750 nye boliger om året. 20 procent – eller hver femte af de nye boliger – vil være almen, og altså have en husleje, der er til at betale for almindelige indkomster.

- Der er plads til boligudvikling i København. Der er ledige grunde tæt ved centrum eks. i Ørestad, Carlsberg Byen, Sydhavn og Nordhavn – steder, hvor der lige nu er byggeaktivitet.

  

Kontakt