Arkivnyhed - kan være forældet

Børnehus til misbrugte børn i København

11.01.2013
Danmark skal have et antal børnehuse, som skal tage sig af børn, der har været udsat for seksuelt misbrug. Og et af børnehusene kommer til at ligge i København.

I børnehusene skal de relevante myndigheder være fysisk til stede – kommune, politi og sundhedsvæsen – så barnet og familien med det samme kan få hjælp fra alle vinkler. Børnehusenes opgave bliver således at facilitere og koordinere den samlede indsats over for børnene og deres familie.Da børnehuset skal dække hele Region Hovedstaden arbejdes der med en model, hvor der er både en satellit i Hillerød og et rejsehold, som kan tage derhen, hvor der opstår en sag. 

Lovforslaget, der konkretiserer børnehuse, forventes fremsat i de første måneder af 2013. Såfremt Borgerrepræsentationen i København godkender planerne om børnehuset, kan det nye børnehus stå klart oktober 2013.