Arkivnyhed - kan være forældet

Børnehus i De Gamles by

08.04.2013
Børnehuset åbner 1. oktober 2013.

Det kommende børnehus, der skal tage sig af børn, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb i Region Hovedstaden, bliver placeret på Henrik Pontoppidans Vej ved indgangen til De Gamles by på Nørrebro. 

På Socialudvalgets møde i onsdags blev det besluttet at sætte byggeriet i gang. Børnehuset skal koordinere samarbejdet mellem kommune, politi og sundhedsvæsen og sikre at børn hurtigt bliver henvist til den bedst mulige hjælp. 

Børnehuset på Nørrebro bliver et af i alt fem børnehuse, der skal etableres i landets fem regioner. Baggrunden er et forslag fra en ekspertgruppe, som Socialminister Karen Hækkerup nedsatte i 2012 i forlængelse af en række sager om misbrug og omsorgssvigt. Børnehusene var et af ekspertgruppens 39 forslag, der skulle sikre bedre hjælp til udsatte børn. 

Socialministeriet har afsat en satspulje på i alt 13,6 mio. kr. til etablering af Børnehuse i de 5 regioner. Af de 13,6 mio. har Københavns kommune fået 3,7 mio. kroner. Derudover har kommunen selv bevilget 4 mio.kr. De i alt 7,7 mio. kr. skal blandt andet gå til istandsættelse og indretning af lokalerne på Henrik Pontoppidans Vej og til indretning af satellitlokaler i Hillerød.

Se socialudvalgets beslutning fra i onsdags