Arkivnyhed - kan være forældet

Børn med handicap skal have hjælp hurtigere

27.02.2014
Københavns kommune vil være bedre til at hjælpe børn med handicap hurtigt.

Det er et af de fem fokusområder i en ny strategi, som socialudvalget i går besluttede at sende i høring.

Strategien skal være med til at sætte en overordnet retning for kommunens indsats og skabe sammenhæng mellem det daglige arbejde i forvaltningen og de politiske prioriteringer for området.

Fokusområdet tidlig indsats indeholder en række aktiviteter, der til sammen skal sikre, at børn med handicap bliver diagnosticeret tidligt, så man kan sætte ind med den rigtige behandling så hurtigt som muligt. Tidlig indsats handler dels om at opdage handicap tidligt, men også om at blive bedre til at inddrage og samarbejde med det handicappede barns familie.

Fokusområdets succes vil blive målt på to måder: For det første om børnenes gennemsnitsalder på det tidspunkt, hvor deres situation bliver undersøgt, falder. Og for det andet på om tiden, hvor børn med handicap er anbragt, bliver reduceret.

Tidlig indsats er et af i alt fem fokusområder i strategien. Hvert af fokusområderne har konkrete mål og indikatorer, der skal vise, om målene bliver opnået. De fem fokusområder er:

  1. Tidlig indsats
  2. God overgang til voksenlivet for unge med handicap
  3. Udvikling og kvalificering af tilbudsviften til børn og unge med handicap og deres familier
  4. Styrkede rammer for dialog mellem Handicapcenter København og Center for Børn med Handicap
  5. Bedre myndighedsarbejde

Kommunen har ikke tidligere haft en overordnet strategi for arbejdet med børn og unge med handicap. Det nuværende udkast bliver med Socialudvalgets beslutning sendt i høring. Når høringen er slut, vil socialudvalget tage stilling til det eventuelt reviderede udkast.

Se indstilling og udkast til strategi