Arkivnyhed - kan være forældet

Antallet af genedage i trafikken er reduceret med 14 procent

04.04.2016
Fremkommeligheden i København er blevet klart bedre de seneste år.

Selv om byen lægger veje til omkring 10.000 gravearbejder om året, er antallet af genedage blev reduceret med 14 procent i 2015 – og de gode takter fortsætter i de første måneder af 2016.

Der er fuld gang i byggeriet i København, og samtidig arbejdes der på højtryk for at genoprette den nedslidte københavnske infrastruktur. Alligevel blev det i 2015 en del lettere for biler, busser, cyklister og fodgængere at komme frem igennem byen. Antallet af såkaldte genedage, hvor trafikken bliver væsentligt generet af vejarbejder, er nemlig blevet nedbragt med 14 procent fra 2014 til 2015. Det viser statistik fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.  

”København har stort fokus på at sikre en god fremkommelighed på vejene for byens mange trafikanter. Sidste år udskiftede vi alle byens gamle og ustabile trafiksignaler og fjernede dermed en masser forsinkelser. Samtidig er vi godt i gang med at få meget bedre styr på byens mange nødvendige gravearbejder. Og endelig har vi sammen med Vejdirektoratet sikret en bedre kommunikation om den daglige afvikling af trafikken i hovedstaden,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Ifølge statistikken var der i alt 207.652 genedage i 2015, mens antallet året før lå på 254.520 dage. Samtidig blev den gennemsnitlige varighed på et gravearbejde reduceret fra 26 dage i 2014 til 22 dage i snit i 2015. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 15 procent i gravetid. 

10.000 gravearbejder om året

København har omkring 10.000 gravearbejder om året, hvilket ikke kan undgå at sætte sit præg på trafikken. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen et skarpt fokus på at sikre en god fremkommelighed i byen på trods af de mange vejarbejder. Reduktionen i antal af genedage er derfor også resultatet af en målrettet indsats fra forvaltningens side i forhold til bedre planlægning, styring og koordinering af vejarbejderne. 

  • Flere gravearbejder placeres i ferieperioder, hvor der er mindre pres på trafikken. 
  • Flere gravearbejder gennemføres hurtigere, fordi man vælger at afspærre gaden helt i en kort periode, frem for at have fx et enkelt kørespor åbent, uden at det gavner trafikken ret meget.
  • Der sker en tættere koordinering mellem gravearbejder, som forskellige aktører er i gang med. 
  • Forvaltningen fører et tættere tilsyn med gravearbejderne for at sikre fremdriften og minimere antallet af dage, hvor der ikke arbejdes bag afspærringen. 
  • Forvaltningen har sammen med de store ledningsejere og anlægsentreprenører indgået en samarbejdsaftale, som beskriver de forskellige parters ansvar for at få gravearbejderne gennemført effektivt og velkoordineret.