Arkivnyhed - kan være forældet

Anbragte børn skal inddrages bedre, når Socialtilsynet kommer på besøg

07.03.2018
Socialforvaltningen skal være med til at udvikle redskaber, der skal sikre, at de anbragte børn altid inddrages i tilsynsprocessen.

Socialstyrelsen har inviteret Socialforvaltningen til at være med i udviklingen af metoder og redskaber, der skal sikre, at anbragte børn og unge i alderen 5-18 år i plejefamilier og på døgninstitutioner inddrages på bedst tænkelige måde, når Socialtilsynet kommer på tilsynsbesøg.

”Vi er glade for, at vi kan bidrage med vores viden på området og være med til at kvalificere Socialtilsynets arbejde med at føre det driftsorienterede tilsyn ude i plejefamilierne og på døgninstitutionerne. Der kan være mange udfordringer i forhold til at inddrage børnene, men det er altid vigtigt, at de bliver hørt og ikke mindst i de her situationer”, siger Sten Kruse-Blinkenberg der er chef for Center for Familiepleje i Socialforvaltningen. 

Børnenes vurdering betyder noget

Redskaberne skal udvikles med udgangspunkt i de oplevelser, som børnene har, når de taler med tilsynskonsulenterne. På den måde får børnenes vurdering af tilsynsprocessen en plads i udviklingen af de nye redskaber.

Én af de måder, hvorpå man ønsker at inddrage de anbragte børn, er ved at udvikle informationsmaterialer til dem, så man sikrer, at de anbragte børn fremadrettet er godt forberedte på, at tilsynet kommer på besøg. 

Redskabet skal desuden udvikles med inspiration fra Københavns Kommunes eget projekt om Bedre Børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn, som gennemføres i et samarbejde mellem Borgercenter Børn og Unge Amager, Borgercenter Børn og Unge Valby/Vesterbro og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge.

Den forventede effekt

Generelt forventes større kvalitet i inddragelsen af de anbragte børn i tilsynssituationerne, da det er målet, at både tilsynskonsulenterne og børnene bliver bedre klædt på til at håndtere tilsynene i forhold til, hvad der skal foregå. 

Overordnet er forhåbningen, at de nye inddragelsesmetoder er med til at sikre, at de tilbud, som Socialforvaltningen tilbyder de anbragte børn, holder en høj kvalitet.

Redskaberne skal udvikles i perioden forår 2018 til september 2018. Derefter skal der udvikles informationsmateriale til de anbragte børn om Socialtilsynets arbejde og formål.

Der skal også udarbejdes et materiale til tilsynskonsulenterne, der forklarer og viser, hvordan de anbragte børn bedst inddrages. Der vil bl.a. være interviewguides til hvordan, man bedst samtaler med børnene og redskaber til at styrke brugen af observation som kilde til data i forbindelse med tilsynsbesøgene.

 

Læs indstillingen til Socialudvalget her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.