Arkivnyhed - kan være forældet

Ambitiøs plan om at få udsatte borgere i job

27.11.2015
Alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er blevet enige om en aftale, der skal hjælpe flere udsatte ledige i arbejde.

Københavns Kommune vil i endnu højere grad hjælpe udsatte københavnere ud på arbejdsmarkedet. Samtidig skal de mest udsatte have hurtigere svar på, om de kan få fleksjob eller førtidspension og tilbydes mere støtte i hverdagen.

Der er i dag over 16.000 københavnere over 30 år, som får kontanthjælp eller andre ydelser, men er fritaget fra at søge job og stå til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af forskellige problemer. Men mange ledige er dog hjulpet bedre ved at få en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Den nyeste viden på området viser, at virksomhedsrettede indsatser er det, der virker bedst i forhold til at få ledige i job og uddannelse – også blandt udsatte ledige. Derfor er alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blevet enige om en aftale, der skal hjælpe flere udsatte ledige i arbejde.

”Med aftalen insisterer vi på, at målet for udsatte borgere er job eller i første omgang uddannelse, selv om det ikke er lige inden for rækkevidde. Det skylder vi borgerne. Det giver livskvalitet for den enkelte at have et arbejde og indgå i sociale fællesskaber, og det bryder den isolation, som karakteriserer dem, der lever på kanten af samfundet”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Ordentlig behandling af særligt udsatte borgere
Et væsentligt aspekt i aftalen er, at samtidig med, at udsatte borgere så vidt muligt skal ud i virksomhederne, skal de have hjælp til at finde bolig, få et bedre helbred og lignende, der forhindrer dem i at komme i job. Det handler om at give dem en værdig og hurtig behandling.   

”Vi skal så hurtigt som muligt afklare borgere med massive og komplekse problemer til et varigt forsørgelsesgrundlag, så de får vished for deres fremtid og genvinder kontrollen over deres liv. Det er i min optik et eksempel på, at vi sætter borgeren før systemet”, siger borgmester Anna Mee Allerslev.

Læs den politiske aftale

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.