Arkivnyhed - kan være forældet

Ambitiøs erhvervspolitik skal skabe mere vækst i København

23.03.2015
Med input fra omkring 150 virksomheder lancerer Københavns Kommune nu en samlet erhvervs- og vækstpolitik.

Internationale virksomheder skal kigge mod København, når de skal foretage deres næste investering. Københavns erhvervsliv skal have bedre erhvervsservice og nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og Københavns Kommune skal stille byen til rådighed som ’test lab’ for nye produkter indenfor bl.a. velfærdsteknologi, som kan eksporteres internationalt.

Det er bare nogle af de mange initiativer, som Københavns Kommune nu lancerer med en omfattende erhvervs- og vækstpolitik og en konkret handleplan for 2015. En politik, som bygger videre på de senere års indsats for at gøre København til en mere attraktiv erhvervsby, og som skal støtte samarbejdet i Greater Copenhagen. Et samarbejde mellem Københavns Kommune, 46 kommuner og to regioner om at tiltrække investeringer og talent til hele regionen.

Næstformand i DI Hovedstaden og direktør på MAN Diesel & Turbo, Lars Peter Olsen siger om den nye politik: 

”Det er meget positivt, at Københavns Kommune nu har udarbejdet en erhvervs- og vækstpolitik med fokus på at forbedre virksomhedernes vilkår i København. I politikken fremhæves klart og tydeligt, hvilke områder kommunen vil sætte ind på for at medvirke til at skabe mere vækst og flere private job i de kommende år. Det er relevante og rigtige indsatsområder, herunder at forbedre fremkommeligheden, sikre plads til forskellige typer af virksomheder, udbrede servicekulturen og styrke dialogen med virksomhederne.”  

Overborgmester Frank Jensen siger:

”København skal være en endnu mere attraktiv by for erhvervslivet, så vi får mere vækst. Med den nye erhvervs- og vækstpolitik sætter vi en ambitiøs kurs mod mere vækst, velfærd og flere job, ikke bare i København men i hele Greater Copenhagen”.

København har de senere år været gennem en positiv udvikling, når det handler om at skabe arbejdspladser, og antallet er i dag tilbage på samme niveau som før finanskrisen. Der er dog stadig et vækstefterslæb i forhold til f.eks. Stockholm. Det skal den nye politik ændre på. 

”Det går godt i København, men vi har brug for at blive endnu stærkere, hvis vi skal klare os i konkurrencen med Stockholm, der vækster mere end os. Derfor er jeg glad for, at vi nu får en ny og ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik i København. Vi skal være bedst i Norden og tiltrække flere virksomheder. Derfor skaber vi nu bedre rammebetingelser, så vi får mere vækst og flere nye job til københavnerne.”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

”De kreative erhverv er dygtige til at skabe nye arbejdspladser i København. Det skal de blive ved med, også i fremtiden. Derfor glæder det mig, at vi nu retter fokus mod netop de kreative erhverv, kulturturismen og oplevelsesøkonomien i øvrigt,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen. 

Erhvervs- og vækstpolitikken sætter en række konkrete mål op, som kommunen vil måle sin indsats på. Fx skal der skabes 20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020, og der skal etableres og fastholdes 4.000 job i udenlandske virksomheder inden 2018. Hvert år vil der desuden i dialog med Københavns erhvervsliv blive udviklet en konkret handleplan med årets initiativer. 

Politikken er blevet til i samarbejde med bl.a. Københavns Erhvervsråd og har i efteråret 2014 været i høring, hvor endnu flere virksomheder, universiteter og faglige organisationer har bidraget med input. Politikken blev vedtaget i Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 17. marts og skal endeligt behandles i Københavns Borgerrepræsentation den 26. marts.

For mere information

  • Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
  • Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev via pressechef Ole Larsen, tlf. 4046 1668.
  • Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via Julie Stemann Monberg, tlf.2498 2260.

Se også vedhæftede faktaark, Københavns Kommunes nye erhvervs- og vækstpolitik + handleplan for 2015.