Arkivnyhed - kan være forældet

Alvorlig kritik i sager om udsatte børn

31.05.2017
Borgerrådgiveren har i en ny undersøgelse afdækket alvorlige brister i retssikkerheden for udsatte børn og deres forældre.

Som det er fremgået i pressen de seneste par dage, har Borgerrådgiveren i en ny undersøgelse afdækket alvorlige brister i retssikkerheden for udsatte børn og deres forældre. Den alvorlige kritik og de mange anbefalinger i rapporten fører til en større indsats i Socialforvaltningen, hvor rapporten bliver set på med stor alvor.

Borgerrådgiveren har noteret sig, at forvaltningen vil højne kvaliteten og retssikkerheden i sagsbehandlingen i børnesager gennem en række initiativer. Borgerrådgiveren har bedt om at blive orienteret om udmøntningen af de disse initiativer, ligesom Borgerrådgiveren overvejer at gennemføre en eller flere opfølgende undersøgelser.

Læs Borgerrådgiverens rapport

Borgerrådgiveren har noteret sig, at socialministeren nu også er blevet bedt om at gå ind i sagen. Se TV2lorry’s indslag.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.