Alle unge i København inviteres til borgersamling

30.07.2021
Er du mellem 16-24 år, så har du nu mulighed for at påvirke Københavns udvikling og rådgive byens politikere.

Københavns Kommune og Demokrati Garage inviterer alle unge københavnere i alderen 16-24 år til Borgersamling om unges København. Borgersamlingen skal i løbet af efteråret 2021 formulere anbefalinger til Borgerrepræsentationen om det gode ungdomsliv i København. De unges arbejde og anbefalinger overdrages til Overborgmesteren og Kultur- og fritidsborgmesteren . 

Unges stemmer er vigtige i forbindelse med kommunalvalget 2021. Derfor opfordrer vi til, at alle unge tjekker deres e-Boks og benytter invitationen til at deltage i borgersamlingen.

Borgersamlingen kommer til at bestå af 24 unge, som udvælges ved lodtrækning blandt alle, der tilmelder sig inden d. 22. august 2021. Borgersamlingen skal afspejle mangfoldigheden af unge i København, og derfor tager lodtrækningen højde for alder, køn, herkomst og uddannelse.

Tilmelding sker via invitationen i din e-Boks. Tilmeldingsfristen er den 22. august 2021. 
Læs mere på demokratigarage.dk

 

Borgersamling om unges København er støttet af Tuborgfondet - i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Demokrati Garage

Kontakt