Arkivnyhed - kan være forældet

Akuttilbud på Nørrebro er kommet godt i gang

14.08.2015
I Akuttilbuddet i Griffenfeldsgade kan københavnere hente støtte og rådgivning i akutte psykiske kriser døgnet rundt alle ugens dage

Målet er at tilbyde et bydækkende døgntilbud til borgere i egen bolig, der oplever en akut krise, hvor indlæggelse ikke er nødvendig. Det sociale akuttilbud giver borgere og pårørende et sted, hvor de kan henvende sig både telefonisk og personlig og få støtte og rådgivning.

Der er fokus på at skabe tryghed for den enkelte borger, så de så vidt muligt kan bo og føle sig trygge i egen bolig. Derudover er formået at skabe mere trygge overgange fra udskrivning fra psykiatrisk afdeling til eget hjem og forebygge indlæggelser i psykiatrien.

Birgitte Christiane Jørgensen er stedfortrædende leder.

”I løbet af de første par måneder har vi haft kontakt med borgere, der pludselig oplever angst eller er blevet psykotiske. Vi har også talt med pårørende, der har brug for hjælp til at tackle en svær familiesituation derhjemme,” fortæller hun.

Medarbejderne i akuttilbuddet har stor erfaring med psykisk sårbare mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

”Vi ser os selv som første del af stafetten, når en borger kontakter os. Vi er ikke behandlere, vi hjælper videre til andre – hvis det er behovet. Vi slipper ikke kontakten, før borgeren er hjulpet enten her eller andre steder, alt efter borgerens behov,” siger Birgitte Christiane Jørgensen.

Fakta

Det nye akuttilbud er et projekt med støtte fra Socialministeriet og løber frem til 2017. Tilbuddet dækker Københavns Kommune. I alt 14 kommuner er med i ministeriets projekt, der evalueres af Deloitte.

Tilbuddet består af tre former for hjælp til både borgerne og pårørende:

  • En døgnbemandet akuttelefon med nummer 33 17 29 00
  • Mulighed for, at borgere og pårørende kan komme og få støtte og rådgivning. Det anbefales at ringe i forvejen. 
  • Mulighed for, at borgeren kan komme og overnatte i akuttilbuddet.

Læs mere om akuttilbud for psykisk sårbare

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.