Arkivnyhed - kan være forældet

Aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse skal nytænkes

27.01.2015
De 18 aktivitets- og samværstilbud i den københavnske socialpsykiatri skal give psykisk skrøbelige københavnere mere sammenhængende tilbud

Det besluttede Socialudvalget på sit seneste møde.

Det overordnede mål for socialpsykiatrien i Københavns Kommune er, at borgere med sindslidelse skal have støtte til så vidt muligt at leve et selvstændigt liv og til at deltage i samfundet. Det betyder, at den socialpsykiatriske indsats skal have øget fokus på rehabilitering og tidlig indsats.

De københavnske aktivitets- og samværstilbud skal derfor udvikles, så de i højere grad end i dag fungerer som en platform, hvorfra der kan bygges bro til øvrige støttetilbud og til lokalsamfundet.

Det skal ske ud fra fem nye principper:

  1. Større variation i indholdet af tilbudsviften - herunder styrket fokus på beskæftigelse og uddannelse
  2. Større sammenhæng mellem aktivitets- og samværstilbud og de øvrige tilbud i socialpsykiatrien
  3. Øget samarbejde med fx eksterne samarbejdspartnere og frivillige organisationer
  4. Samlokalisering af aktivitets- og samværstilbud med regionens og andre forvaltningers tilbud
  5. Bedre udnyttelse af ressourcerne ved færre, men større aktivitets- og samværstilbud

Principperne lægger op til at nytænke aktivitets- og samværstilbuddenes rolle og organisation. Derfor sætter Socialforvaltningen nu gang i en dialog med brugere, medarbejdere, ledere, selvejende organisationer, regionen og frivillige foreninger.  Målet er at nå frem til en samlet plan for ny organisering af området, som fremlægges for politikerne inden sommerferien 2015.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.