Arkivnyhed - kan være forældet

Aftale skal mindske etnisk slagside i job og uddannelse

08.01.2015
Ekstra 20 millioner kroner over de næste to år til en styrket indsats.

Københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har dobbelt så høj ledighed som øvrige borgere, og 71 procent af de unge mænd dropper ud af erhvervsskolen. 

Det er for at komme denne etniske skævhed til livs, at alle politiske partier i Københavns Kommune for nylig indgik en ny to-årig integrationsaftale. Den afsætter ekstra 10 millioner kroner i 2015 og 2016 til en bred indsats for at få flere borgere med anden etnisk baggrund end dansk i job og uddannelse. 

Unge mænd falder fra
En særlig udfordring er, at mange mænd fra gruppen ikke færdiggør deres erhvervsuddannelse. Deres frafald er cirka tyve procentpoint højere end øvrige unge mænd, og de har sværere ved at få en praktikplads.  

Problemerne melder sig som regel, når det går op for dem, at en uddannelse som fx mekaniker også indebærer klasseundervisning som i folkeskolen. Så udviser de et mønster, hvor de ikke deltager i undervisningen og ikke møder til tiden. Nogle dropper ud, fordi de tror, at de uden videre kan få et ufaglært job. Men som regel er de hurtigt tilbage i jobcentret for at søge kontanthjælp.   

Viden og rådgivning
Med aftalen sætter forvaltningen ind på en bred front for at komme frafaldet til livs. 

For det første skal flere jobkonsulenter rådgive unge med anden etnisk baggrund end dansk om de muligheder, der findes i uddannelsessystemet, og hvilke kvalifikationer man skal have for at klare en uddannelse. En bedre viden om uddannelsesretninger og de job, man kan få med et eksamensbevis, skal sørge for, at de unge bedre kan træffe et valg, der matcher deres ønsker og forudsætninger.  

Derudover skal en opsøgende virksomhedskontakt skaffe målgruppen de praktikpladser, der ellers typisk er stopklods for, at de unge kan gennemføre deres uddannelse. Jobkonsulenter skal blandt andet målrettet gå efter at skaffe lærepladser i forbindelse med større bygge- og renoveringsopgaver. 

Fastholdelse
Og endelig skal mentorer på erhvervsskoler og voksenuddannelser sørge for, at unge kommer godt i gang og bliver fastholdt – især i perioden op til og under det første praktikforløb, hvor frafaldet har tendens til at stige.  

 

FAKTA
Der målrettes ekstra 10,1 millioner kroner til integrationsindsatsen i 2015 og 2016, som skal supplere den integrationsindsats, som allerede foregår i bl.a. jobcentrene og på skolerne. Det er bl.a. aftalt at give:

  • 1,6 mio. kr. til at sikre overgang til uddannelse for unge københavnere med anden etnisk baggrund end dansk, som står uden en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • 1 mio. kr. til praktikpladser til elever på erhvervsskoler, der mangler praktikplads
  • 3,5 mio. kr. til styrket jobformidling til ledige københavnere med anden etnisk baggrund end dansk
  • 0,6 mio. kr. til håndholdt indsats for indvandrerkvinder fra udsatte boligområder på kontanthjælp
  • 0,5 mio. kr. til en undersøgelse af årsagerne til ledighed blandt københavnere, særligt kontanthjælpsmodtagere, med anden etnisk baggrund end dansk
  • 0,8 mio. kr. bekæmpelse af diskrimination, særligt blandt unge i grundskolen og på erhvervsuddannelser
  • 1,35 mio. kr. til bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering
  • 0,35 mio. kr. til en ny strategi og handleplan for anti-radikalisering (VINK)
  • 0,4 mio. kr. til bekæmpelse af fordomme om brandmænd blandt unge i udsatte boligområder.