Arkivnyhed - kan være forældet

Aftale på plads for boliger til flygtninge

21.06.2016
Københavns Kommune skal i 2016 modtage 335 flygtninge. Socialudvalget har nu godkendt aftale, der skal sikre boliger til flygtningene.

På tværs af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget, Teknik – og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har Københavns Kommune nu en aftale for, hvordan man finder boliger til de 335 flygtninge, som kommunen får henvist i 2016. 

Kommunen vil finde boliger ved at:

  • Forvaltningerne bemyndiges til at indgå aftale med BL’s (Danmarks Almene Boliger) 1. kreds om anvisning af boliger til flygtninge, som visiteres til Københavns Kommune i 2016. 
  • Anvende byfornyelsesejendomme mv. til anvisning af flygtninge. 
  • Indarbejde små boliger, som er egnet til flygtninge, i udvalgte almene boligprojekter.
  • Kommuneplanens målsætning for nye almene boliger øges med 8.250 m2 som kompensation for de eksisterende almene boliger, der udlejes til flygtninge. 
  • Kommunen igangsætter forsøg med midlertidig privat indkvartering af flygtninge hos københavnere, hvor kommunen dækker den månedlige difference mellem flygtningens huslejeloft og gennemsnitsprisen for den relevante bolig eller værelse. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.