Arkivnyhed - kan være forældet

Aftale om vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge

31.03.2016
 • ""
Flertallet bag Københavns budget for 2016 indgik torsdag eftermiddag en politisk aftale på Københavns Rådhus.

Aftalen sikrer blandt andet, at der er økonomi til at modtage de op til 335 nye flygtninge, som kommer til København i 2016. I alt er der afsat 44 millioner kroner til at modtage flygtninge – samt 10,5 millioner kroner, der skal bruges til at sikre, at flygtningene får tag over hovedet og at der bliver bygget nye almene boliger, der kan erstatte de boliger, som flygtningene flytter ind i. 

”Det her er en helt nødvendig aftale for København”, siger overborgmester Frank Jensen (S):

”Nu sikrer vi, at der er økonomi til at modtage de flygtninge, som kommer til København og skal integreres i vores by. Jeg er særlig glad for den del af aftalen, der handler om, at vi sammen med de almene selskaber finder boliger til flygtningene rundt om i byen – og samtidig får bygget nye almene boliger som erstatning for de boliger, som flygtningene flytter ind i”, siger overborgmesteren. 

Aftalen er indgået mellem de syv partier bag det seneste budgetforlig: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

Pengene kommer fra den såkaldte overførselssag, som indeholder midler, der ikke blev brugt sidste år, fordi kommunen har en stram budgetstyring. Der er nu fundet penge til en lang række helt nødvendige kommunale opgaver, herunder til praktikpladser til unge, til at afskaffe ventetider i sagsbehandling og til at forsegle en pcb-forurenet bygning på Gasværksvejens skole.  

Der blev også fundet finansiering til istandsættelse af Thorupgården på Nørrebro, der er et botilbud til voksne med psykiske lidelser, til en påtrængende helhedsrenovering af Hyltebjerg skole i Vanløse, samt restfinansiering til den skøjtehal på Østerbro, som klubberne derude har sukket efter, siden Østerbro Skøjtehal blev revet ned i 2008. Også Huset KBH i Indre by får penge til en påtrængende istandsættelse.  

København er en by, der vokser og får stadig flere børn. Derfor har partierne aftalt at sætte penge af til at undersøge mulighederne for at bygge en helt ny skole i Kødbyen, til at undersøge mulighederne for at udvide skolekapaciteten i Indre by og aftalt at undersøge muligheden for at bygge en ny skole på den kommunale grund på Amager Strandvej 3 på Nordøstamager. 

Blandt elementerne i aftalen er:

 • Aftalen fordeler i alt 585,1 mio. kr.
 • Der afsættes 44 mio. kr. til at finansiere modtagelsen af flygtninge i København, blandt andet til integration, uddannelse, overførsler, børnepasning, sundhed mv.
 • Der afsættes 10,5 mio. kr. til grundkapitalindskud til 8.250 m2 nye almene boliger, der skal erstatte de boliger, som flygtningene flytter ind i 
 • Der afsættes 5,2 mio. kr. til at pcb-forsegle en bygning på Gasværksvejens skole
 • Der afsættes 5,5 mio. kr. til reetablering af ’skæve boliger’ til hjemløse + 6 mio. kr. til at skaffe botilbud for sindslidende
 • Der afsættes 4,5 mio. kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiden for borgere, der skal i ressourceforløb, have førtidspension, fleksjob mv.
 • Der afsættes 36,7 mio. kr. til i alt 133 nye praktikpladser, heraf 100 grunduddannelsespladser til københavnske unge, der ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse
 • Der afsættes 132 mio. kr. til renovering af Thorupgården på Nørrebro – botilbud for voksne med psykiske lidelser
 • Der afsættes 141,5 mio. kr. til renovering af Hyltebjerg skole i Vanløse
 • Der afsættes 1,5 mio. til at reparere klatretårn og skaterrampe i Fælledparken + 0,6 mio. kr. til at renovere af pieren ved Svanemøllestrand
 • Der afsættes 153,3 mio. kr. til skøjtehal på Østerbro

Forligsparterne i aftalen er: Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. 

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV):

”Vi havde ikke turdet drømme om, at vi kunne lande så god en aftale. Med opbakning fra alle partierne kan vi nu gå i gang med at bygge nye permanente boliger til flygtninge, så de kan blive spredt ud over byen, og vi kan sikre, at integrationen fremover starter allerede fra den dag, de ankommer. Det er afgørende, for den bedste og hurtigste vej til at blive integreret er ved at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse”. 

Børne- og Ungeborgmester Pia Allerslev (V):

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få prioriteret det mest nødvendige for vores by med fortsat økonomisk ansvarlige investeringer. Det er rettidig omhu at afsætte penge til renovering af vores skoler, og det er sund fornuft at investere videre i de ting, der betyder noget for alle borgere i byen; de svageste borgere, vores børn og alle andre, som bor i og bruger byen. Jeg er også rigtigt godt tilfreds med, at vi med aftalen får skabt et stort antal nye parkeringspladser i Indre By, til gavn for såvel beboerne som erhvervslivet”.

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):

”Jeg er meget glad for, at de øvrige partier har støttet mit forslag om at fortsætte med helbredstjekket til flygtninge, selv om regeringen og KL vil afskaffe det obligatoriske lægetjek. Nu vil alle flygtninge i København få tilbudt et tjek af sundheden, og det er hamrende vigtigt for integrationen. Et godt helbred er helt afgørende for at kunne komme ud på arbejdsmarkedet og få en god start i Danmark”.

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF):

”Jeg glæder mig over, at vi har fundet 190 mio. kr. til nødvendige investeringer på kultur- og fritidsområdet. Nu kan vi endelig få renoveret Huset KBH, som bruges af rigtig mange københavnere, men er i meget dårlig stand. Samtidig er der kommet styr på finansieringen af den nye skøjtehal på Østerbro, som jeg længe har kæmpet for”.

Gruppeformand Jakob Næsager (K):

”Aftalen er udtryk for rettidig omhu, hvor vi får renoveret en del af kommunens egne bygninger, i stedet for at bygge en masse nyt og fancy. Det er ordentlighed i praksis. Vi er også rigtig glade for, at størstedelen af pengene går til byens børn. Københavnerne kan også glæde sig til 695 nye parkeringspladser, så vi ikke skal cirkle længe rundt efter en ledig plads. Børnene kan glæde sig til renoverede skoler på Skolen ved Sundet på Amager, Hyltebjergskole i Vanløse og Gasværksvejen Skole på Vesterbro. Foruden skøjtehal på Østerbro, får vi også belysning i Amager Strandpark og mole på Svanemølle Strand”. 

Heidi Wang (LA):

”Vi er glade for at have sat fingeraftryk på en ansvarlig aftale, hvor overskydende midler bruges på kernevelfærd som skoler og de svage i samfundet. På den måde kommer borgernes penge retur til egne lommer”.  

 

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S)
Pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV)
Pressechef Lasse Perrild-Mathiasen, 3036 6527

Børne- og Ungeborgmester Pia Allerslev (V)
Pressemedarbejder Julie Christine Ørnø, 5173 5210

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)
Pressechef Thomas Brahm, 2942 2549

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF)
Pressechef Henrik Larsen, 2365 2741

Jakob Næsager (K), 2348 8012

Heidi Wang (LA), 3054 0414