Arkivnyhed - kan være forældet

Aftale om erstatning for Ørestad Fælled Kvarter

07.09.2018
Under forhandlingerne om budget 2018 er 7 partier på Københavns Rådhus blevet enige om en løsning, der skal erstatte Ørestad Fælled Kvarter

De syv partier, der i disse dage forhandler om Københavns Kommunes budget for 2019, er blevet enige om en løsning, der erstatter Ørestad Fælled Kvarter – også kaldet ’Strandengen’. 

’Strandengen’, der ligger på Amager Fælled ved Sundby Station, blev sidste efterår opgivet som byggefelt for op mod 2.400 boliger. Nu er partierne som en delaftale under budgetforhandlingerne nået frem til en løsning, der dels rejser de 1,9 milliarder kroner, som kommunen skylder for metro-byggeri, dels giver mulighed for at bygge 2.550 boliger, heraf ca. 640 almene boliger samt i alt godt 100.000 m2 erhverv.

Aftalen betyder, at der vil blive bygget boliger på en del af det område på Amager Fælled, hvor der var planlagt campingplads, og hvor der i dag ligger et vandrehjem. I stedet for vandrehjem, villatelte og autocampere vil her nu blive opført ca. 2.000 boliger, herunder vil 500 være almene med huslejer, der er til at betale for almindelige lønninger. 

Byggeriet vil inddrage de ca. 2,1 hektar, der i dag er bebygget med vandrehjem. Sammen med ca. 9,7 ’nye’ hektar vil byggeriet i alt fylde 11,8 hektar af Amager Fælled. 

Campingområdet fungerede indtil 1974 som losseplads og har i dag en naturværdi, der karakteriseres som ’ringe’ til ’moderat’. Partierne stiller i aftalen en lang række krav til det kommende byggeri, herunder at der skal være tale om en grøn og bæredygtig bydel med bygninger, der fx er beklædt med træ eller begrønnet. Rundt om boligerne skal området fremstå som natur og der skal gøres en særlig indsat for at sikre biodiversiteten i randområdet af byggeriet.

Desuden er det aftalt, at en grund ved Selinevej mellem motorvejen og togskinnerne til Sverige længere mod syd på Amager skal udlægges til i alt 81.000 m2 erhvervsbyggeri, ligesom der skal bygges 20.000 m2 ekstra erhverv i Ørestad. Desuden skal en grund ved Bådehavnsgade ud mod Fiskerihavnen, der i dag er dækket af krat, udvikles til 64.500 m2 boligbyggeri eller godt 550 boliger.

Både byggeriet af boliger i Bådehavnsgade, på campinggrunden og erhvervsbyggeriet på Selinevej forudsætter, at staten medvirker til at af-frede grundene mod til gengæld at frede ’Strandengen’ på Amager Fælled, der trods oprindelig natur ikke er fredet. 

De syv partier, der forhandler om budgettet for næste år, er Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Forhandlingerne om budgettet ventes afsluttet inden for de nærmeste dage. 

Kontakt 

  • Overborgmester Frank Jensen (S) via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497
  • Socialborgmester Mia Nygaard (R) via pressechef Sten Kristensen, 2637 0278 
  • Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V) via pressechef Claus Bøggild Eriksen, 2282 8437
  • Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressechef Thomas Brahm, 2942 2549
  • Gruppeformand Jakob Næsager (K), 2348 8012 
  • Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF), 2112 3320
  • Gruppeformand Alex Vanopslagh (LA), 2552 4076

Kontakt