Arkivnyhed - kan være forældet

Aftale om broer på plads

12.05.2014
Københavns Kommune har indgået aftale med to entreprenører om færdiggørelsen af Inderhavnsbroen og Kanalbroerne.

Aftalerne om, hvem der skal bygge Inderhavnsbroen og de to kanalbroer Trangravsbroen og Proviantbroen færdige, er nu faldet på plads. Det betyder, at der inden for kort tid vil komme gang i de tre byggepladser igen, der ellers har ligget stille siden entreprenøren E. Pihl & Søns konkurs i efteråret 2013.

’Siden Pihls konkurs i efteråret har vi arbejdet målrettet på at finde nye samarbejdspartnere til de to projekter. Jeg er derfor godt tilfreds med, at de endelige aftaler nu er på plads, så vi kan se fremad og fokusere på at bygge broerne færdige til københavnerne’, siger Jens Christian Zøfting-Larsen, Centerchef i Københavns Kommune.

Det er dansk-amerikanske Valmont SM A/S fra Rødekro, der skal bygge Inderhavnsbroen. Her skal der blandt andet produceres nye stål-brofag og rækværker til skydebroen.

For Kanalbroerne består den overordnede opgave i at færdiggøre og montere de delvist færdigproducerede stål-brofag fra Pihls konkurs. Kanalbroerne skal færdiggøres af HSM Industri A/S, der ligger i Grenå. 

Hensyn til sejlerne

Selvom arbejdet med broerne genoptages, bør det ikke få konsekvenser for sejlerne i havnen. Entreprenørerne har fokus på at sikre fri passage i sejlsæsonen 2014, så både med og uden mast kan komme ind og ud ad havnen og kanalerne.

Når broerne står færdige, vil de forbinde Nyhavn med Christianshavn og Holmen, så cyklende og fodgængere får nye og bedre muligheder for at krydse Københavns inderhavn og kanaler.

Den forventede færdiggørelse af Inderhavnsbroen er forsat ved årsskiftet 2014/2015, mens Kanalbroerne forventes klar i begyndelsen af december 2014.


Fakta

Inderhavnsbroen

Broen er del af den gang- og cykelforbindelse, som sikrer sammenhængen mellem Kongens Nytorv og Christianshavn via Nyhavn og Grønlandske Handels Plads, med videre forbindelse mod nord via broen over Proviantmagasingraven og mod Amager via broen over Christianshavns Kanal / Trangraven.

Det forventes, at der dagligt vil køre ml. 3 - 7.000 cyklister på Inderhavnsbroen.

Frihøjden på 5,40 m under broen svarer til højden under de øvrige broer i havneløbet.

Det særlige ved broen er, at den er en skydebro. Den åbner ved, at de midterste brofag trækkes ind i de brofag, der ligger mod land.

Aftalen med Valmont SM A/S omfatter udførelse af de resterende færdiggørelsesarbejder efter E. Pihl & Søns konkurs, som overordnet set består i produktion af stålbrofag og rækværker samt montering, indkøring og testkørsel af broen.

Herudover skal samme entreprenør sideløbende med færdiggørelsesarbejderne udføre afhjælpningsarbejder vedr. projekterings- og udførelsesmangler ved den af Pihl udførte betonkonstruktion.

Kanalbroerne

Aftalen med HSM A/S omfatter udførelse af de resterende færdiggørelsesarbejder efter E. Pihl & Søns konkurs, som overordnet set består i færdiggørelse af de delvist færdigproducerede stålbrofag, produktion af rækværker samt montering, indkøring og testkørsel af broerne.

Trangravsbroen

Broen har tre ’ben’. Et til Grønlandske Handels Plads, et til Trangravsvej og et til Islands Plads. Der er to oplukkelige broklapper.

I højsæsonen vil ca. 400 både, kajakker og kanalrundfarter sejle under/gennem broen om dagen.

Frihøjden på 2,30 m. vil tillade kanalrundfarter og små motorbåde at sejle uhindret under.

Sejladstællinger fra 2009 viser, at ca. ¼ del af de passerende både vil kræve broåbninger.

Proviantbroen

Den planlagte bro over Proviantmagasingraven sikrer, i forlængelse af broen over Trangraven og den kommende bro kaldet Cirkelbroen mellem Danisco og Nordea i den modsatte ende af Christianshavns Kanal, forbindelse på langs af havnepromenaden helt fra Slusen i Sydhavnen til Operaen og resten af Holmen mod nord.

Broen er placeret parallelt med Frederiksholmsbroen ved Danneskiold-Samsøes Allé.

Den eksisterende bro, Frederiksholmsbroen, åbner ca. 50 gange om året. Den nye bro må forventes at skulle åbne noget mere på grund af en frihøjde på 2,2 m, som er 40 cm lavere end Frederiksholmsbroen.

Økonomi

Projektet muliggøres takket være en donation på 241 mio. kr. inkl. gavemoms fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Københavns Kommune bidrager med ca. 107 mio. kr.

De to nye færdiggørelsesaftaler holder sig inden for den allerede bevilgede anlægsramme.


Information og kontakt:

Ulrich Harre, kommunikationskonsulent, Teknik- og Miljøforvaltningen, b80h@tmf.kk.dk, Tlf. 24865023