Arkivnyhed - kan være forældet

Afhentning af juletræer og indsamling af affald

15.12.2015
Når lysene på juletræet er slukket, og pynten pakket ned, kan dit juletræ fortsat gøre nytte. Se, hvordan du får hentet affald omkring jul.

Ligesom sidste jul kan juletræerne genanvendes og omdannes til kompost, hvis du bestiller afhentning via kommunens digitale selvbetjeningsløsning Nem Affaldsservice. 

For etageejendommes vedkommende er det den affaldsansvarlige i ejendommen, der skal bestille afhentningen af juletræer. Den første afhentningsdag er den 26. december. Villaer og rækkehuse har en fast afhentningsdato, som kan ses i Nem Affaldsservice. 
Det er vigtigt at bemærke, at juletræer, der skal afhentes, maksimalt må være 120 cm høje. Højere træer skal saves over, så de passer i størrelsen. 

Afhentning af dagrenovation

I anledning af jul og nytår holder skraldebilerne, der afhenter dagrenovation, stille hhv. den 25. december og den 1. januar. Det er de eneste to dage om året, hvor der ikke bliver hentet affald. Disse dage falder i år på en fredag, og det betyder, at hvis din ejendom normalt får tømt dagrenovation om fredagen, vil det blive hentet senest den efterfølgende tirsdag. Aftalen med skraldemændene er nemlig, at affaldet bliver fjernet senest 2 arbejdsdage efter den dag, hvor der normalt bliver tømt. 

Hvis man har overskydende dagrenovation, må man stille det ved siden af beholderne i sorte sække. Vær opmærksom på, at skraldemanden skal kunne komme til beholderne uden at flytte sækkene først. I ejendomme med skakter, vil det være en god idé at tale med skraldemændene, når de tømmer, for at høre om planen for tømning efter jul og nytår - læg evt. en seddel med kontaktnummer, så skraldemanden kan kontakte viceværten eller den affaldsansvarlige.