Arkivnyhed - kan være forældet

Afbrændingsforbud i dele af København

29.07.2014
Grundet den lange tørkeperiode og forhøjet risiko for naturbrande indføres afbrændingsforbud for dele af København.

Københavns Brandvæsen og Tårnby Brandvæsen har valgt at indføre et afbrændingsforbud i dele af hovedstadsområdet fra den 29. juli 2014.

Forbuddet gælder for Amager- og Kalvebod Fælled og i Utterslev mose, hvor der nedlægges forbud mod brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.

Undtaget fra forbuddet er:

  • Brug af grill på etablerede bålsteder, på sanddækkede arealer ved strandene og på uantændeligt underlag (f.eks. flisebelagte pladser eller lign.), såfremt grillen ikke placeres i farlig nærhed af antændelige overflader.
  • Brug af grill og bålfade mv. i private haver.

Forbuddet indføres i medfør af:

  • § 11 i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål mv.
  • §11 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys.

Forbuddet er gældende til det ophæves, dog senest ved udgangen af august 2014.

For de områder af København, som ikke er omfattet af afbrændingsforbuddet, opfordrer brandvæsenet generelt til, at man udviser agtpågivenhed ved afbrænding, bål, grill, brug af ukrudtsbrænder mv.

  • Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen
  • Sørg for at have vand parat til slukning, når du griller eller laver bål
  • Sluk altid grillen eller bålet, når du er færdig
  • Bruger du engangsgrill, skal den stå på et ubrændbart underlag. Sluk efterfølgende med vand og afkøl området, hvor den har stået, med vand
  • Hold øje med vinden og tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser kraftigt

Læs mere på Københavns Brandvæsens hjemmeside www.brand.kk.dk

I tilfælde af spørgsmål kan vagthavende operationschef hos Københavns Brandvæsen kontaktes på tlf. 2429 7503