Arkivnyhed - kan være forældet

Parkeringsordningen i Kødbyen bliver ændret

19.11.2018
De særlige parkeringsregler i Den Hvide Kødby bliver gjort mere enkle. Den nye ordning træder i kraft den 12. december 2018.

I 2016 blev der indført en ny parkeringsordning i Den Hvide Kødby, som betød, at p-pladserne i Kødbyen blev åbnet for beboerparkering i aften- og nattetimer samt i weekenden. Hensigten var at skabe adgang til flere pladser, så man som beboer på Vesterbro nemmere kunne finde en ledig parkeringsplads tæt på sin bopæl. Men netop fordi pladserne er forbeholdt bilister med en beboerlicens, indebærer ordningen, at der gælder forskellige regler for forskellige brugere på forskellige tidspunkter, hvilket desværre har givet anledning til en del forvirring blandt bilisterne. Ifølge forvaltningens årlige opgørelse over p-afgifter var Flæsketorvet i 2017 nummer to på listen over steder i byen, hvor der blev udstedt flest afgifter.

”I de to år ordningen har eksisteret, har vi modtaget en del spørgsmål om, hvordan reglerne skal tolkes – både fra lokale og besøgende til området. Samtidig kan vi konstatere, at der bliver udstedt uforholdsmæssigt mange p-afgifter på Flæsketorvet, hvilket også er tegn på, at bilisterne ikke forstår reglerne. Vores erfaring er, at der godt kan være en overgangsperiode ved nye p-ordninger, hvor man skal vænne sig til de nye regler. Men når der så længe efter stadig er et problem, er det tegn på, at reglerne er for svære at forstå. Derfor forenkler vi nu ordningen i Kødbyen,” siger enhedschef Jesper Borch fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Regelforenklingen betyder, at der fremover vil gælde samme regler for hele Kødbyen, dvs. Flæsketorvet, Kødboderne, Slagterboderne og Høkerboderne. På disse gader vil der være tidsbegrænset og gratis parkering på hverdage og lørdage i tidsrummet fra kl. 8 til 17, hvor man kun må parkere på pladserne i én time. Erhvervsdrivende med adresse i Kødbyen kan dog få en erhvervslicens til de af virksomhedens køretøjer, der alene må anvendes erhvervsmæssigt. Erhvervslicensen giver dem ret til at parkere tidsubegrænset, også på hverdage. I aften- og nattetimerne fra kl. 17-8 samt om søndagen må alle parkere tidsubegrænset og gratis. Det gælder såvel beboere på Vesterbro og udefrakommende bilister. Beboere, der har licens til licenszone Vesterbro får dog ret til at parkere tidsubegrænset allerede fra fredag kl. 17, så de har mulighed for at benytte pladserne i hele weekenden.

Ændringen af p-ordningen har været i høring hos Kødbyforeningen og Slots- og Kulturstyrelsen, som er fredningsmyndighed i Kødbyen. Borgerrepræsentationen godkendte den ændrede ordning d. 20. september. Beboere med licens til den omkringliggende beboerlicenszone Vesterbro og de erhvervsdrivende i Kødbyen vil få direkte besked via e-boks. Brevene sendes ud fra uge 47.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.