Arkivnyhed - kan være forældet

Ældre i København er trygge ved hjemmeplejen

09.02.2018
Tryghed og venlige hjælpere er nøgleord, når de ældre skal bedømme hjemmeplejen. Det viser den årlige brugerundersøgelse fra Epinion.

Hvert år foretager Københavns Kommune en brugerundersøgelse af hjemmeplejen og plejehjemmene i alle kommunens bydele. Brugerundersøgelserne bliver både brugt til at vide, hvor det går rigtig godt, og hvor der er plads til forbedring. Og ifølge de ældre i København er hjemmeplejen i top.

Hele 95 procent af de ældre svarer nemlig, at hjælperne er venlige, og 88 procent svarer, at de føler sig trygge ved den hjælp de får i eget hjem. Også de ældre, der bor på plejehjem er generelt glade. Her svarer 93 procent, at de føler sig trygge på plejehjemmet, og hele 80 procent svarer, at dagene går med noget der er rart.

Flere plejecentre lever op til det politiske mål

Københavns Kommune har også sat et politisk mål på 4,2 på en skala op til 5 for plejen af de ældre i kommunen. I 2017 er der flere plejecentre, der opfylder det politiske mål for brugertilfredsheden. Kun fem plejecentre ligger under, mens det samme gjaldt for 10 plejecentre i 2016 og 11 i 2015. Desuden er der igen i 2017 en tendens til, at plejecentre, hvor beboerne har en relativt høj samlet tilfredshed, også vurderes positivt af de pårørende.

I hjemmeplejen er det særligt i forhold til den rehabiliterende hjælp, at der er sket en fremgang, mens der stadig er udfordringer, når det gælder om at informere om forsinkelser i hjælpen. 60 procent af de ældre københavnere oplever, at hjælperne støtter dem i at kunne mest muligt selv. En markant stigning på 16 procent-point i forhold til 2016. Blandt dem der får støtte svarer lidt over halvdelen, at de bliver bedre til at klare flere dagligdags ting af at blive støttet af hjælperne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.