Arkivnyhed - kan være forældet

Advokatundersøgelse: Fejl giver ikke anledning til at rejse personalesager

24.06.2016
For godt et år siden bad Københavns socialborgmester Borgerrådgiveren undersøge en whistleblowersag.

Sagen handlede om, hvordan forskellige forhold efter det tragiske drab på Ringbo i 2013 blev håndteret.

Borgerrådgiveren konstaterede, at nogle af whistleblowernes oplysninger var rigtige og alvorlige. Borgmesteren har derfor fået et uvildigt advokatfirma til at gennemgå det hele, for at se, om der var alvorlige tjenesteforseelser.

Nu foreligger resultatet, og konklusionen er, at der er begået nogle fejl undervejs, som undersøgelsen vurderer, er kritisable. Advokaterne vurderer samtidig, at fejlene ikke er så alvorlige eller forsætlige, at der skal placeres tjenstligt ansvar. Til gengæld er der tre anbefalinger, som Socialforvaltningen vil følge:

Anbefalingerne er:  

  • At det indskærpes for medarbejderne i Socialforvaltningen, at de skal udvise omhu med at give rigtige og retvisende oplysninger.
  • At det indskærpes, at det skal kunne ses, at arbejdsmiljøorganisationerne har været inddraget i hele processen, når der laves arbejdspladsvurderinger.
  • At forvaltningen skal sikre, at der ikke fremover kan ske fejl omkring overholdelsen af beboeres domsvilkår.

”Det er nu slået fast, at der ikke er grundlag for at rejse en personalesag mod forvaltningens medarbejdere i forbindelse med håndteringen af det tragiske drab i 2013. Når der rejses kritik, skal det undersøges til bunds. Det er det blevet. Tilbage står, at vi må indskærpe over for forvaltningen, hvad der er god embedsmandsskik, lovkrav og de rette forretningsgangene på tre helt konkrete områder,” siger socialborgmester Jesper Christensen

Rapporterne fra Borgerrådgiveren og advokatundersøgelsen og de konkrte kritikpunkter er ind til videre fortrolige, da de relevante medarbejdere har mulighed for at indgive bemærkninger til sagen inden offentliggørelse. Forvaltningen forventer at kunne offentliggøre rapporterne indenfor to uger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.