Arkivnyhed - kan være forældet

Åbent brev til medarbejderne i Københavns socialpsykiatri

13.05.2016
Om de initiativer, der er sat i gang siden drabet på en medarbejder i marts i år.

Kære medarbejdere i Københavns socialpsykiatri

Det har været en hård tid for mange, siden det ulykkelige drab på Lindegården i marts. Jeg forstår helt, at mange oplever en stor frustration i det daglige arbejde, når det indebærer en hverdag med trusler og risiko for vold.

Jeg ved, at I er udfordret af en lille gruppe beboere på vores bosteder, der er alt for syge, alt for stofafhængige og har en alt for udadreagerende adfærd, til at de hører til på åbne bosteder.

Derfor har vi sat mange skibe i søen for at ændre på situationen, så I igen kan føle jer trygge ved at gå på arbejde.

Her får I nogle ord på, hvad vi gør nu og her, og hvad vi har sat i gang på lidt længere sigt:

Flere penge til bemanding

Onsdag den 18. maj vil Københavns Socialudvalg tage stilling til et forslag, der her og nu finder penge til ekstra bemanding og sikkerhed omkring de personer, som vi lige nu vurderer ikke hører til på Københavns bosteder. Konkret er forslaget ekstra 12,6 millioner kroner i år, og 20,7 millioner kroner fra 2017 og frem. Indtil vi får placeret denne gruppe mennesker det rigtige sted.

Bliver dette vedtaget, kan rekruttering af ekstra personale starte omgående.

Samtidig har vi sat følgende i gang:

Allerede nu er flere af de risikovurderede personer blevet indlagt i psykiatrien.

Regionerne skal altid have en godkendelse fra det enkelte botilbud, før de returnerer en beboer fra indlæggelse.

Socialforvaltningen bør høres, før det besluttes, hvor borgere med behandlingsdomme skal placeres.

Vi ønsker, at misbrugsbehandlingen skal være meget bedre. Derfor skal regionens psykiatriske behandling gå hånd i hånd med vores misbrugsbehandling.

Alle de risikovurderede borgeres sager gennemgås lige nu sammen med kriminalforsorg og region for at genvurdere deres placering, og om flere skal indlægges.

På det helt store plan

Københavns Socialforvaltning presser massivt på over for regionerne, Folketinget og regeringen for at få dem med på, at der skal laves en helt ny type institutioner til disse særligt syge og udadreagerende mennesker.

For selv om København vil flytte nogle beboere, så vil vi stadig være begrænset af serviceloven, og de vil komme på et nyt bosted, hvor de stadig vil kunne bevæge sig frit rundt, anskaffe sig våben, tage stoffer og være til fare for deres omgivelser.

Derfor er løsningen, at regionerne, med sundhedsloven i ryggen, går med til at lave en institutionstype, hvor der er muligheder for at låse døre og anvende tvang, når det er nødvendigt. Det er vores mål, og heldigvis har flere og flere folketingspolitikere fået øjnene op for, at det må være løsningen.

Med venlig hilsen

Socialborgmester Jesper Christensen

Læs indstilling til Socialudvalget: Undersøgelse og handleplan efter drab på en medarbejder på Lindegårdshusene
Læs indstilling til Socialudvalget: Finansiering af sikkerhedsudfordringer på det socialpsykiatriske område

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.