Arkivnyhed - kan være forældet

3500 veteraner kan se frem til bedre hjælp i København

14.10.2019
I budgetaftalen er der afsat over 7 mio. kr. til en styrket veteranindsats i Københavns Kommune. 3500 veteraner kan se frem til bedre hjælp.

Over 7 millioner kroner skal over de næste fire år styrke indsatsen for de 3500 veteraner, der bor i København.

Det er et af resultaterne ved årets budgetforhandlinger i København, og det glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard:

”Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre mere for mennesker, som har gjort så meget for os. Hverdagen langt fra krigens fronter kan være svær, og derfor er vi forpligtet til at hjælpe endnu bedre. Det skylder vi alle dem, der i tidernes løb har følt sig kaldet til at hjælpe Danmark og det internationale verdenssamfund.

Retter op efter kritik

Det har haltet med Københavns hjælp til veteraner efter, kommunen i 2014 droppede sin veteranpolitik.

Talsmanden for Veteranalliancen har blandt andet i Politiken kaldt København for ”den værste kommune at være veteran i”.

Og med de 7 mio. kroner ser Cecilia Lonning-Skovgaard frem til for alvor at rykke ved Københavns hjælp til veteranerne:

”Vi har efter min mening stået med en bunden opgave: At løfte indsatsen for veteranerne til et niveau, hvor vi kan se os selv i øjnene. Det har vi nu for alvor taget fat på, og jeg er glad for, at de andre partier har kunne se nødvendigheden af at gøre mere.

Der er også sat gang i et servicetjek af kommunens samlede indsats, der fordeler sig på både Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Imødekommer aktørers ønsker

Med de 7 millioner bliver det muligt at indfri en række ønsker:

Det betyder bl.a.:

  • At jobcentrenes veterankoordinatorer suppleres af en veterantovholder, som skal lede veteraner og samarbejdspartnere hurtigt mod den rette hjælp.
  • At der bliver koordineret sammenhængende forløb for veteraner på tværs af kommunens forvaltninger.
  • At der bliver fulgt endnu tættere op på samarbejdet med virksomheder, som har en veteran i småjob, løntilskud og praktik.

Kontakt