Arkivnyhed - kan være forældet

35 % mindre partikelforurening fra Københavns bybusser

26.06.2013
Københavns bybusser forurener mindre end før til gavn for indbyggernes helbred. Årsagen? Skrappe miljøkrav fra Movia og Københavns Kommune.

35 procent mindre forurenende partikelmasse. 31 procent mindre af de sundhedsskadelige gasser NOx. Og 12 procent mindre CO2-udledning.

Så meget har Københavns bybusser reduceret deres miljø- og sundhedsskadelige forurening i perioden 2008-2012.

”Københavnerne er mere udsat for luftforurening end mange andre steder i landet, og derfor er vi nødt til at stille skrappe krav til køretøjer i København. Derfor glæder det mig, at bybusserne har formået at reducere deres forurening så markant”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

”Et bedre miljø kræver vilje og prioritering, og København har vist, at hovedstaden har begge dele. Blandt andet på den baggrund er Movia ved at skærpe vores miljømål, så vi fortsat vil arbejde ambitiøst for miljøvenlige busser”, siger adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, Trafikselskabet Movia.

Københavns Kommune og Movia har løbende stillet skrappe krav til nye bussers miljøstandarder, når de gamle er blevet skiftet ud, ligesom EU’s miljøkrav har en positiv effekt. Herudover indførte Københavns Kommune i 2008 en miljøzone i København, der blandt andet stillede krav om partikelfiltre på ældre dieseldrevne lastbiler og busser. Tilsammen har de forskellige krav ført til mindre forurening. Alene i 2010 blev partikeludslippet fra lastbiler og busser på H.C. Andersen Boulevard reduceret med 60 procent som følge af miljøzonekravene og de særlige miljøkrav ved udbud af busdriften i København. 

Nye busser forurener mindre

For at mindske forureningen yderligere arbejder Movia og Københavns Kommune på at introducere flere elektriske busser og hybridbusser. Hybridbusser har dieselmotor og en elmotor, der kører på batterier, som oplades, når bussen bremser. Dieselmotoren går først i gang, når bussen er oppe på 15-20 km i timen. Det betyder mindre forurening, når bussen holder stille eller er på vej op i fart. Elbusser og hybridbusser udleder markant færre partikler, mindre NOx og CO2, og er derfor til gavn for både klima og sundhed.

Det er København Kommunes mål, at bustrafikken bliver CO2-neutral i 2025 og at få luftforureningen i København yderligere ned. Derfor arbejder overborgmester Frank Jensen (S) for, at kravene i miljøzonen strammes yderligere fremover.

Læs mere om miljøzonen (linker til http://www.miljozone.dk/)

For mere information

 • Line Lagoni Leonhard, pressemedarbejder for overborgmester Frank Jensen (S), tlf: 29 99 40 69
 • Movia Presse: 36 13 20 10.

Fakta 

Så meget har Movias bybusser reduceret forureningen:

 • NOx
  • 2008: 195,06 ton
  • 2012: 134,52 ton
  • Reduktion: 31%
 • Partikler
  • 2008: 1,45 ton
  • 2012: 0,94 ton
  • Reduktion: 35%
 • CO2
  • 2008: 31838,28 ton
  • 2012: 27893,38 ton
  • Reduktion: 12%

I samme periode har bybusserne kørt mere:

Antal bustimer:

 • 2008: 1179527 timer
 • 2012: 1231748 timer
 • Stigning: 4%
   
 • Partikelforurening er det største luftforureningsproblem i København
 • Lastbiler og andre tunge dieseldrevne køretøjer bidrager til cirka halvdelen af byens skadelige partikelforurening. For at begrænse trafikkens partikeludslip indførte Københavns og Frederiksberg Kommuner i 2008 en miljøzone med krav om partikelfiltre på tunge dieseldrevne køretøjer.
 • ”Lov om miljøzoner i Danmark" trådte i kraft 1. januar 2007 og giver kommunerne København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre en miljøzone i et større sammenhængende byområde med betydelig trafik med tunge køretøjer over 3,5 tons.