Arkivnyhed - kan være forældet

3.300 københavnske lærere på skolebænken

04.08.2014
For at forberede sig bedst muligt på den nye virkelighed i folkeskolen efter sommerferien sætter 3.300 københavnske lærere, ledere og skolepædagoger sig i næste uge på skolebænken. Lærernes Sommeruni har i år fokus på folkeskolereformen.

3.300 københavnske lærere, ledere og skolepædagoger sætter sig fra på mandag på skolebænken for at ruste sig fagligt bedst muligt, inden den omfattende folkeskolereform om mindre end to uger for alvor ændrer hverdagen i folkeskolen.Folkeskolereformen kommer til at medføre store ændringer for både elever og lærere, og derfor vil Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune sikre, at lærerne er så godt forberedt som muligt, når kommunens 67 folkeskoler slår dørene op igen den 11. august.Derfor har det såkaldte Sommeruni - som forvaltningen nu afvikler for tredje gang i samarbejde med professionshøjskolerne Metropol og UCC - udelukkende fokus på reformen af folkeskolen. Det betyder, at de 3.300 lærere, og ledere og skolepædagoger, der delta-ger obligatorisk, får mulighed for at vælge sig ind på faglige forløb såsom bevægelse i skoledagen, læringskoordinering, indskoling og udskoling, understøttende undervisning og fremmedsprogsundervisning i folkeskolereformen. Den fælles kompetenceudvikling skal give lærerne et fagligt overskud og en fælles forståelse af folkeskolereformen.”Folkeskolereformen er den største ændring af vores skole i nyere tid – og den er ny for alle. Det er en stor omstillingsproces. Derfor er det vigtigt, at vi fra kommunens side un-derstøtter lærerne, lederne og skolepædagogerne i at forberede sig på den nye hverdag, der venter lige rundt om hjørnet – så vi sikrer, at alle elever får de rette faglige udfordrin-ger med gode resultater til følge,” siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V).”Det er klart, at med så store ændringer vil der være en periode, hvor tingene måske ikke glider helt så let som normalt. De redskaber, deltagerne får på Sommeruni, skal medvirke til, at indkøringsfasen bliver så gnidningsfri som overhovedet muligt,” tilføjer hun.Sommeruni afholdes 4.-6. august – og dagene byder på i alt 19 temaer med underliggende forløb. For undervisningen står omkring 100 forskellige undervisere, hovedsagligt fra Metropol og UCC.

 

Yderligere kommentarer eller spørgsmål:

Pressechef Erik Bjørn Møller – 5152 3855