Arkivnyhed - kan være forældet

3 ud af 4 borgere er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen

29.06.2015
7282 borgere har deltaget i en omfattende brugetilfredshedsundersøgelse i foråret. Generelt er der tilfredshed med samarbejdet.

Tilfredshed med samarbejdet gælder på både myndighedsområdet og på tilbuds- og institutionsområdet.

Socialudvalget besluttede for et år siden, at forvaltningen skal blive bedre til systematisk at undersøge, hvordan borgerne oplever kommunens tilbud. Og den første brugertilfredshedsundersøgelse er nu i hus.

De mange data fra undersøgelsen er endnu ikke færdiganalyseret, men helt overordnet viser tallene, at:

  • 72 procent af borgerne er tilfreds med samarbejdet med myndighedsområdet
  • 76 procent af borgerne er tilfreds med samarbejdet med udførerområdet
  • 49 procent af borgerne oplever høj livskvalitet.
  • 47 procent borgerne oplever ensomhed

Udover de kvantitative data består undersøgelsen også af kvalitative besvarelser, som giver et indblik i, hvordan borgerne oplever deres tilbud og samarbejdet.

Socialudvalget fik på deres seneste møde forelagt den første status på pejlemærkerne om brugertilfredshed og livskvalitet. Den bygger på udvalgte data fra brugertilfredshedsundersøgelsen.

Læs indstilling om brugertilfredshed og livskvalitet

Enheden for Kvalitetsudvikling og Resultater i Socialforvaltningen arbejder over sommeren videre med at analysere alle de mange data fra undersøgelsen, og i løbet af efteråret får Socialudvalget den samlede status sammen med en orientering om, hvordan tilbud og centre fremadrettet vil samarbejde med borgerne med afsæt i undersøgelsens resultater.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.