Arkivnyhed - kan være forældet

251 nye cykelparkeringspladser åbner ved Fælledparken

11.07.2019
Fælledparkens gæster får fremover langt lettere ved at komme af med cyklen, inden de begiver sig ind i parken

De 251 nye cykelparkeringspladser, som er etableret i tilknytning til den nye metrostation på Trianglen, bliver nemlig åbnet på torsdag. For selv om metroen endnu ikke er køreklar, så er cykelstativerne klar til at blive taget i brug, og så kan københavnerne lige så godt få glæde af dem henover sommeren. Cykelparkeringspladserne er placeret på hjørnearealerne ved Blegdamsvej og Øster Allé. Her vil de både være til gavn for Fælledparkens gæster og Parkens publikummer, og så vil de i høj grad blive benyttet af de 11.000 metropassagerer, som fremover forventes at benytte Trianglens metrostation dagligt.

Arealerne på Øster Allé, som nu bliver tilgængelige for offentligheden, var oprindeligt en del af promenadeprojektet, som Teknik og Miljøforvaltningen udførte i 2009-2010. Her blev vejforløbet ændret, så arealet tættest på Parken og Brumleby blev omlagt til fodgængere og beplantet med en allé af lindetræer, mens den anden halvdel af vejen blev indrettet som mere traditionel vej med kørebaner, parallelparkering, cykelstier og fortov. Omlægningen havde både til formål at øge trafiksikkerheden, særligt når store menneskemængder skal til og fra arrangementer i Fælledparken eller Parken, men også at gøre det nye promenadeareal brugbart til andre rekreative formål. Af hensyn til etablering af metrostationen kunne det sidste stykke af promenaden på Øster Allé ikke omlægges før nu, hvor også resten af stationspladsen er tæt på at åbne. Forventningen er, at resten af pladsen kan åbnes for offentligheden til september.

I alt kommer der 715 nye cykelparkeringspladser i området omkring Trianglens nye metrostation. Københavns Kommune har stået for 65 af disse, mens Metroselskabet som led i lokalplanen for pladsen står for de øvrige 650 pladser, hvoraf 70 placeres i en underjordisk p-kælder.