Arkivnyhed - kan være forældet

2,5 mio. kr. fra § 18-særpulje til frivilligt arbejde for udsatte migranter

19.12.2014
Socialudvalget har nu fordelt de midler fra den § 18-særpulje, der er målrettet et transitprogram for socialt udsatte migranter.

Migranterne har lovlogt ophold i Danmark. Midlerne er uddelt blandt indkomne ansøgninger fra frivillige organisationer.  

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte i alt 3,5 mio. kr. til transitprogrammet. Heraf er 1 mio. kr. øremærket en styrkelse af Socialforvaltningens eksisterende tilbud til migranter, mens de resterende 2,5 mio. kr. er afsat til fordeling blandt relevante frivillige organisationer, der ønsker at bidrage til etablering af et transitprogram.

Socialforvaltningen har behandlet de indkomne ansøgninger på baggrund af udvalgets kriterier for uddeling af puljemidler. De 2,5 mio. kr. vil blive fordelt på 7 organisationer primo 2015. Heriblandt modtager Frelsens Hærs overnatningstilbud 800.000 kr., og WeShelter modtager 490.000 kr. 

Fakta om ansøgningerne

Forvaltningen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 12 ansøgninger. Der er sammenlagt søgt om 7.084.395 kr. fra puljen til rådgivning og vejledning, omsorg, væresteder, ledsagerordninger, sundheds- og overnatningstilbud.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.