Arkivnyhed - kan være forældet

22 % flere højtuddannede udlændinge i København

16.04.2013
Antallet af udlændinge i København med en kandidat- eller forskeruddannelse på cv’et er steget med 22 procent de sidste fem år. Det bidrager til produktiviteten i de lokale virksomheder og skaber vækst i hovedstaden.

”Det glæder mig, at vores fokus med at sætte København på den internationale scene bærer frugt. København er blevet en by, hvor højtuddannede udlændinge i stigende grad søger til for at bo og arbejde. Det er med til at øge væksten i hovedstaden”, siger overborgmester Frank Jensen (S). Undersøgelser viser blandt andet, at en gennemsnitlig højtuddannet udlænding med medbragt familie bliver i Danmark i otte år og bidrager med cirka 1,9 mio. kr. til den offentlige kasse. Samtidig styrker de højtuddannede udlændinge produktiviteten med op til 15 procent i de virksomheder, hvor de ansættes. Københavns andel af det samlede antal højtuddannede udlændinge i Danmark er samtidig steget fra 25 procent til 27 procent fra 2008 til 2012. 
Københavns Kommune tiltrækker højtuddannet arbejdskraft


Københavns Kommune har de seneste år sat fokus på at få flere højtuddannede udlændinge til byen. Med International Citizen Service (ICS) har Københavns Borgerservice fx samlet alle relevante myndigheder under ét. Det gør det nemt at få hjælp til CPR-nummer, skattekort, sundhedskort og EU-registreringsbevis mv. 

I Københavns Erhvervsservice rådgiver man hvert år flere hundrede udlændinge om det danske arbejdsmarked og om opstart af egen virksomhed. 


Samtidig bidrager Københavns Kommune til en større satsning på at tiltrække flere internationale talenter til Danmark og København fremover. Det er Copenhagen Capacity der har taget initiativ til satsningen ”Talent Attraction” , der rulles ud i løbet af 2013. Målet er at positionere København som en global talentdestination til gavn for erhvervslivet ved bl.a. at skabe en fælles brandingplatform, som virksomheder kan benytte til at tiltrække internationale medarbejdere.


Fakta

Højtuddannede udlændinge i København:

2008 5.979
2009 6.212
2010 6.549
2011 6.994
2012 7.308    

Kilde: Danmarks Statistik

  • Andelen af højtuddannede indvandrere ift. den samlede gruppe af indvandrere i København steg med tre procent fra 2008-2012, mens den på landsplan faldt med én procent. 
  • Københavns andel af det samlede antal højtuddannede udlændinge i Danmark steg fra 25 procent til 27 procent i samme periode. 
  • Ifølge Malchow-Møller mfl. (2009) i Do Foreign Experts Increase the Productivity of Domestic Firms? styrker højtuddannede udlændinge produktiviteten med op til 15 procent i de virksomheder, hvor de ansættes.
  • Ifølge Skaksen, Jan Rose mfl. (2011) i Højtuddannede indvandres bidrag til det danske samfund bidrager højtuddannede udlændinge positivt til den danske statskasse, og de benytter fx sundhedsvæsenet og daginstitutioner i langt mindre grad end danskere. Eksempelvis bliver en gennemsnitlig højtuddannet udlænding med medbragt familie i Danmark i otte år og bidrager med cirka 1,9 mio. kr. til den offentlige kasse.
  • En ny opgørelse fra Ugebrevet A4 viser, at København Kommune rummer næsten 1.000 udenlandske virksomheder. Det betyder, at næsten hver tredje udenlandske virksomhed i Danmark har hovedsæde i Københavns Kommune. I 2012 skabte udenlandske virksomheder 1.200 arbejdspladser i København.