Arkivnyhed - kan være forældet

21 Søndag fordrejer sandheden

27.05.2013
21 Søndag bragte i går et indslag om hashmisbrug på ungdomsinstitutionen Nexus. I indslaget bliver det fremstillet som om de ansatte ser gennem fingre med hash. Det er forkert.

Ingen dokumentation for påstand

Som dokumentation bruger 21 Søndag skjulte optagelser , der viser unge, der har røget hash. Optagelserne bliver ikke vist i udsendelsen, men som seer får man at vide, hvad de viser. 

I et klip ryger en ung hash foran en ansat, der ikke griber ind. Det bliver brugt til at underbygge, at der bliver set igennem fingre med hashmisbrug. Det bliver ikke nævnt, at den ansatte, der ikke griber ind, er DRs egen mulvarp, der altså optager sin egen forsømmelse og senere medvirker i indslaget med kritik af, at de ansatte tolerer hash. 

21 Søndag citerer fra logbøger – en slags døgnrapporter, hvor de ansatte beskriver, hvad der er sket - f.eks. at en ung har røget hash. Ved siden af logbøgerne bruger de ansatte behandlingsplaner. Her beskriver de bl.a. hvordan de håndterer hashmisbrug. 21 Søndag ved, at behandlingsplanerne findes, men de nævner dem ikke i indslaget. 

Sådan håndterer Nexus hashmisbrug

De ansatte beslaglægger hash eller rygeredskaber, hvis de ser dem. Derudover forsøger de at få de unge til at holde op med at ryge hash. Det vigtigste værktøj er motiverende samtaler, hvor det bliver tydeligt, hvad de unge kan opnå ved ikke at ryge hash – f.eks. sportslige resultater, uddannelse eller job. Resultatet kan for eksempel være en skriftlig aftale om, at den unge vil holde op med at ryge hash. 

Hash er et uundgåeligt problem

Nexus er en åben institution, og hash er en uundgåelig del af hverdagen. De unge kan forlade Nexus, når de vil, og de kan være alene på deres værelser. Hver gang man indskrænker de unges mulighed for at komme ud eller for at være alene, skal man opveje det mod risikoen for, at de forlader institutionen permanent. 

Uetiske metoder

Københavns Kommune har aldrig lagt skjul på, at nogle unge på Nexus har et hashmisbrug. Det fremgår bl.a. af offentligt tilgængelige tilsynsrapporter. Alligevel har 21 Søndag optaget de unge med skjult kamera i deres hjem. Ifølge almindelig presseetik må man bruge skjult kamera, hvis man ikke kan dokumentere en historie med andre metoder. Forvaltningen har derfor klaget til DR og påtænker at indklage DR for pressenævnet. 

Nexus er en succes

Beboerne på Nexus er kriminalitetstruede unge på 14 -18 år. De unge er tidligere blevet betegnet som uanbringelige og som uimodtagelige for undervisning. Med Nexus har Københavns Kommune skabt en institution, der kan støtte de unge og hjælpe dem videre i livet. Sidste år lykkedes det f.eks. for alle, der havde mulighed for det at bestå 9. klasses afgangsprøve. Det er et usædvanligt godt resultat for denne målgruppe.