Arkivnyhed - kan være forældet

20 nye ungdomsboliger til unge med autisme på Nørrebro

20.05.2016
De 20 ungdomsboliger opføres på Fremtidens Sølund på Nørrebro og skal øge de unges selvhjulpenhed.

Borgerrepræsentationen besluttede tilbage i september 2014, at det eksisterende Sølund ved Sortedam Dossering på Nørrebro nedrives. I stedet skal der opføres et nyt boligkompleks under navnet Fremtidens Sølund.

Fremtidens Sølund kommer bl.a. til at bestå af 360 plejeboliger, 20 boliger i et seniorbofællesskab og 150 ungdomsboliger, hvoraf 20 bliver øremærket unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Disse 20 ungdomsboliger bliver opført efter BasisBolig-konceptet. Det betyder, at boligen er ca. 30 m2 brutto, dvs. inkl. andel af fællesarealer og andel af fælles adgangs- og trappeareal. Huslejen er på max 3.200 kroner ekskl. moms (2014 p/l).

Visionen for Socialforvaltningens kommende botilbud i Fremtidens Sølund er, at de unge med ASF får et så selvstændigt og indholdsrigt liv som muligt.

Socialforvaltningen ser gode muligheder i, at der etableres aktiveringstilbud til de unge på Fremtidens Sølund fx i daginstitutionen, i cykelværkstedet, som IT-hjælpefunktion, i viceværtfunktioner, som gartner eller som hjælper i kontor og i køkken.

Opførslen af Fremtidens Sølund deles op i to etaper, hvor de 20 ungdomsboliger til unge med ASF opføres i etape to og forventes at stå færdige i løbet af 2022.

Oprindeligt var det planen, at de 20 ungdsomboliger skulle stå klar i 2020/2021. Derfor vil Socialforvaltningen nu undersøge, om der i den mellemliggende periode fra 2020 til 2022 er behov for at købe tilsvarende midlertidige pladser til de unge, der var tiltænkt indflytning på Sølund.

Socialforvaltningen vil vende tilbage med en melding om det i løbet af 2019.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.