Arkivnyhed - kan være forældet

20 dedikerede unge har taget første spadestik til Københavns Ungeråd

30.01.2017
25. januar mødtes københavnske unge for første gang for at diskutere, hvordan det nye Ungeråd skal bygges op.

Ungerådet skal give unge mere indflydelse, være en stemme i den politiske beslutningsproces og være et værktøj til at gøre København et bedre sted at bo. Sådan lyder flere unges ønsker til, hvilken rolle Københavns Kommunes nye Ungeråd skal have. Onsdag den 25. januar mødtes 20 dedikerede unge første gang for at sætte rammerne for, hvordan Ungerådet skal fungere og se ud.

Nada på 15 år er en af de engagerede unge, der har meldt sig frivilligt til at få Ungerådet op at stå:

”Jeg glæder mig til at få indflydelse og gøre København til et bedre sted at være.”

De 20 unge skal fungere som ambassadører, der både skal bringe de unges ønsker til Ungerådet ind på rådhuset, men også viderebringe informationer om Ungerådet til de unge i deres lokalområde. Ambassadørerne er mellem 13 og 18 år og kommer fra hele København, og de skal det kommende år diskutere og beslutte, hvordan Ungerådet skal bygges op, retningslinjerne for rådet og forberede valget, som afholdes samtidig med kommunalvalget til november. Det er lagt op til, at det er ungeambassadørerne, der tager beslutningerne om rådet og altså ikke politikerne, der bestemmer, hvordan rådet skal sættes sammen.

Der er bred politisk opbakning til Ungerådet og til at gøre brug af det i den politiske beslutningsproces, når rådet står klar i 2018. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i november 2016 at bruge 500.000 kr. årligt på, at Københavns unge kan få deres eget råd. Ideen bag Ungerådet er at sikre, politikerne ved, hvad de unge ønsker, og tager imod deres råd på områder, som berører de unge.

De unge vil i gang med arbejdet
Den første vigtige beslutning, de unge ambassadører har taget, er, at de fremover skal mødes to gange om måneden, den første og den tredje onsdag fra klokken 17-19. På de kommende møder skal ambassadørerne blandt andet diskutere Ungerådets vision, rekruttering af nye ambassadører, forberedelse af valget, vedtægter og hvilke opgaver Ungerådet skal påtage sig.

Der er ingen grænse for, hvor mange ungeambassadører, der kan være med til at udvikle Ungerådet, så interesserede unge er velkommen til at deltage på næste møde, som er den 1. februar på Københavns Rådhus.

For mere information og tilmelding til næste møde, kontakt Natasha Dottin, Hørt Ungdom: em3s@buf.kk.dk

Du kan følge ambassadørernes arbejde med Ungerådet på facebooksiden HørtUngKBH

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.