Arkivnyhed - kan være forældet

Ældre, der drikker for meget, skal have bedre hjælp

31.10.2013
Socialforvaltningen deltager i en af verdens største kliniske undersøgelser af alkoholbehandling til ældre. Det har Socialudvalget besluttet

Enheden for Klinisk Alkoholforskning ved Syddansk Universitet har inviteret Københavns Kommune til at deltage i projektet Elderly Study. Det er ét af i alt fem projekter i forskningsprogrammet RESCueH, som omfatter i alt 3.000 personer med alkoholmisbrug. Resultaterne fra programmet skal forbedre behandlingen af alkoholmisbrugere i Danmark og internationalt.

Ældre over 60 har et stigende forbrug af alkohol. På få år er antallet af ældre i behandling steget fra 4 til 15 procent, og stadig flere henvender sig til læge, rådgivning m.fl., fordi de er bekymret for et ældre familiemedlems alkoholforbrug.  Hidtil har ældre imidlertid været en overset målgruppe i alkoholbehandlingen. Derfor er der brug for mere viden om ældre alkoholikeres behandlingsbehov og respons på forskellige former for behandling. Det er den udfordring, Elderly Study tager afsæt i.

Projektet vil afprøve to metoder, målrettet ældre i alkoholbehandling, og sammenligne effekterne af de to tilgange. Når projektet slutter i sommeren 2015, forventer Socialforvaltningen at kunne implementere metoderne i alkoholbehandlingen i København.

Udover Københavns Kommune deltager Odense og Århus kommuner i Elderly Study sammen med partnere fra Tyskland og USA.

Københavns Kommunes deltagelse i projektet er udgiftsneutralt.

Projektperioden for Elderly Study løber fra 1. januar 2014 til juni 2015.

Læs indstilling
Læs mere om alkoholforskningsprogrammet RESCueH

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.