Arkivnyhed - kan være forældet

Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn er trådt i kraft den 12. december 2013

12.12.2013
Lokalplan nr. 498 Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn bekendtgøres den 12. december 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. november 2013

  • Lokalplan nr. 498 Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn
  • Udbygningsaftale

Med lokalplanen tages der yderligere skridt mod realiseringen af Nordhavn som fremtidens bæredygtige og CO2-neutrale bydel og der skabes der nye muligheder for udviklingen af erhvervslivet, skabelsen af vækst og nye arbejdspladser i København. Planen gør det muligt, at der anlægges en metro til Nordhavn, med to nye metrostationer, en tæt bebyggelse med enkelte høje bygninger, samt definerede byrum. Samtidigt skal planen være med til at åbne nye områder af havnen op for byens borgere, hvorved flere vil kunne få glæde af byens blå, rekreative værdier.

Københavns Kommune har underskrevet en udbygningsaftale med By & Havn om bl.a. anlæg af cykelsti i det ’det grønne loop’, Sundkrogsgade og forpladserne til metrostationerne. Københavns Kommune forventer at overtage Sundkrogsgade og ’det grønne loop’ samt driften af hele eller dele af metroforpladsen. By & Havn finansierer og etablerer metroforpladsen. Udformning, etablering, overdragelse og drift af metroforplads vil ske i drifts- og anlægsaftaler  mellem By & Havn, Metroselskabet I/S og Københavns Kommune. 

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 6. juni 2013.

Her kan du se materialet

Indtil den 17. januar 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i              

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227 

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.