Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Huskeliste, når du får økonomisk hjælp

Der er mange ting, man skal have styr på, når man får økonomisk hjælp. Vi har på denne side samlet de vigtigste ting, du skal huske.

Når du modtager kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp, skal du være opmærksom på

om din situation ændrer sig: Er du begyndt at tjene penge, blevet gift, eller har du arvet nogle penge?
at du overholder 225-timersreglen

Har du fået økonomisk hjælp i sammenlagt et år inden for de seneste tre år, skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet mindst 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

Ellers kan din økonomiske hjælp blive sat ned. Hvis du er gift, kan din økonomiske hjælp bortfalde helt.

Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med i de 225 timer. Det vil sige arbejde, hvor du får løn. Virksomhedspraktik og arbejde med løntilskud tæller ikke med.

Om din økonomiske hjælp bortfalder eller bliver sat ned (og hvor meget), afhænger af, om du er gift, og hvilken slags økonomisk hjælp du modtager.

at din forskudsopgørelse er opdateret på skat.dk

Du bør altid tjekke din forskudsopgørelse, hvis din situation ændrer sig, fx hvis du er begyndt at modtage økonomisk hjælp.

Du bør også altid tjekke din forskudsopgørelse hver november måned, også selvom din situation ikke har ændret sig. På den måde kan du i højere grad sikre dig, at du betaler den korrekte skat.

Du kan rette din forskudsopgørelse på skat.dk. Hvis du har brug for vejledning om din forskudsopgørelse, skal du kontakte Skattestyrelsen.

om du har ret til at få dækket nogle af dine økonomiske udgifter, hvis du er i aktivering

Når du modtager økonomisk hjælp og er i aktivering, kan du have ret til at få udbetalt et beløb, der skal dække nogle af dine udgifter forbundet med din aktivering (dette kaldes også en "godtgørelse").

Du kan dog kun få denne godtgørelse, hvis transportafstanden mellem din bopæl og dit aktiveringssted er mere end 5 km, medmindre du har dokumenterede helbredsmæssige begrænsninger, der medfører, at du ikke kan transportere dig på cykel eller gå 5 km.

Hvornår er jeg i aktivering?

Du er i aktivering, hvis du

  • er i virksomhedspraktik
  • arbejder i et løntilskud
  • er i nytteindsats
  • er i gang med et opkvalificeringsforløb
  • er i gang med et vejledningsforløb.

Har jeg ret til godtgørelse?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til godtgørelse, mens du er i aktivering, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Find vores kontaktoplysninger nederst på siden under "Kontakt".

Vidste du at

… du kan søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter? Det kan fx være til tandpleje, medicin eller udgifter forbundet med samvær med dine børn, hvis de ikke bor sammen med dig.

Læs mere på borger.dk.

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse

Postboks 210

1502 København V