Medlemmer

Borgerrådgiverudvalgets medlemmer:

Susan Hedlund (A) (formand)
Hassan Nur Wardere (Ø) (midlertidigt medlem under Ulrik Kohls (Ø) orlov)
Andreas Liske Keil (A) (midlertidigt medlem under Yildiz Akdogans (A) orlov)
Andreas Pourkamali (B)
Mette-Katrine Ejby Buch (C)
Klaus Mygind (F)
Karin Storgaard (O)

Her kan du finde kontaktoplysninger til Borgerrepræsentationens medlemmer

Kommissorium

Forretningsorden

Mødeplan

Dagsordner

Beslutningsreferater

Læs mere om Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmestre og forvaltninger. 

For de fleste er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt.

Borgerrepræsentationen har etableret Borgerrådgiveren for at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Gå til Borgerrådgiverens sider