Mødedato
04-12-2020 08:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Status på IT

3

Mødeplan 2021 - gruppeformandskredsen (2020-0879852)

4

Københavns Kommunes fortsatte repræsentation i bestyrelser, råd, nævn for valgperioden 2022-2025 (2020-0879151)

5

Justering af retningslinjer for udlån af lokaler på Københavns Rådhus (2020-0101262)

6

Revision af Forretningsorden for Borgerrepræsentationen, herunder taletidsreglerne (2020-0077696)

7

Drøftelse af rammerne for afgivelse af protokolbemærkninger på Borgerrepræsentationens møder (Radikale Venstre) (2020-0879721)

8

Drøftelse af arbejdsbyrden i Børn og unge-udvalget (SF) (2020-0879686)

9

Respekt for ressortfordelingen (Det Konservative Folkeparti) (2020-0879759)

10

Meddelelser fra formanden

11

Eventuelt