26. Ansøgning "Det Folkekære Token" Carlsberg Galleri 3/5-26/5 2019 (2019-0038142)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.