2. Referater fra indkøb og møde i dec. 2018 (2019-0043489)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst godkender referaterne.

 

Beslutning

Referaterne blev godkendt.