28. "Et forsøg på at færdiggøre bevægelsen" Danske Grafikere 8/3-30/3 2019 (2019-0036053)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.