12. Ansøgning "Postsecular reflections II" c4 projects 6/4-17/5 2019 (2019-0038545)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.. (2020-budget)

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst bevilgede en underskudsgaranti på 7.500 kr.

Støtten gives under den forudsætning, at Københavns Borgerrepræsentation bevilger budget til Rådet for Visuel Kunst i 2020.