21. Ansøgning "Greetings from Bushwixk, NYC" 26/-8/6 2019 Galleri Wärme (2019-0034217)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rådet for Visuel Kunst bevilger en underskudsgaranti på 5.000 kr.

Beslutning

Rådet for Visuel Kunst gav afslag på ansøgningen, da det vurderedes, at den billedkunstneriske idé og nødvendighed ikke er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen.